Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi Komentarz
38%
off

Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi Komentarz

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

Dzieła z serii DUŻE KOMENTARZE BECKA należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy Autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury, rozszerzających określoną tematykę, ułatwiają zdobycie wyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa.

Komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zawiera szczegółowe omówienie wszystkich instytucji występujących w ustawie. Autorzy przedstawili w nim m.in.
właściwość i skład wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
przepisy dotyczące stron i uczestników postępowania
zagadnienia poświęcone środkom odwoławczym,
uchwałom NSA,
wznowieniu postępowania,
skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
wykonywaniu orzeczeń sądowych
kosztom postępowania.

Komentarz uwzględnia zmiany, wprowadzone ustawą z 3.12.2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18), która weszła w życie 11.4.2011 r. Nowelizacja usprawniła postępowania administracyjne, wprowadzając możliwość zaskarżania nie tylko samej bezczynności organu administracji publicznej, ale również prowadzenia przez te organy postępowania w sposób przewlekły. Na nowo uregulowano definicję strony postępowania oraz poszerzono zakres przedmiotowy rozpatrywanych spraw o przewlekłość postępowania.

Ponadto publikacja zawiera zmiany wprowadzone ustawą z 20.1.2011 r. (Dz.U. Nr 34, poz. 173), która weszła w życie 17.5.2011 r., dotyczące zasad odpowiedzialności odszkodowawczej funkcjonariuszy publicznych za stanowiące rażące naruszenie prawa działania lub zaniechania działań przy wykonywaniu władzy publicznej.

Komentarz obejmuje także nowelizację z 25.3.2011 r. (Dz.U. Nr 76, poz. 409), która weszła w życie 12.7.2011 r., której celem było przeciwdziałanie przewlekłości postępowań administracyjnych, poprzez wprowadzenie możliwości wymierzenia organowi grzywny, w przypadku uwzględnienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez ten organ.
show more

Product details

  • Hardback | 1114 pages
  • 145 x 225 x 55mm | 1,450g
  • DUZE KOMENTARZE BECKA
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 2. Auflage.
  • 8325546603
  • 9788325546601