Postepowanie przed wojewodzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
44%
off

Postepowanie przed wojewodzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 4 business days
When will my order arrive?

Description

Niniejsza publikacja to kompleksowy komentarz do art. 67a–67o ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Wskazane przepisy regulują pozasądowe postępowanie cywilne, które toczy się przed specjalnie powołanym organem quasi-sądowym, tj. wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Postępowanie to zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego mocą ustawy z 28.4.2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 113, poz. 660), która weszła w życie z dniem 1.1.2012 r.

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych zawiera nowe, konkurencyjne wobec dotychczasowych, zasady oraz tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu szkody, która powstała u pacjenta w następstwie udzielania świadczenia zdrowotnego w szpitalu. Postępowanie przed wojewódzką komisją stanowi swoiste novum w polskim porządku prawnym i zyskuje coraz większą popularność wśród społeczeństwa jako alternatywny do postępowania sądowego sposób dochodzenia kompensacji szkody.

W niniejszej publikacji Autorzy omawiają m.in. następujące zagadnienia:


zakres przedmiotowy,
podmioty składające wniosek,
wniosek,
składy orzekające,
członkowie komisji,
wynagrodzenie,
zwrot kosztów,
cel postępowania,
orzeczenie,
zobowiązania ubezpieczyciela,
umorzenie postępowania,
skarga,
oświadczenia,
zastosowanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
show more

Product details

  • Paperback | 188 pages
  • 120 x 190 x 10mm | 185g
  • KROTKIE KOMENTARZE BECKA
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 8325586222
  • 9788325586225