Postępowanie karne dla radców prawnych t.1 z płytą CD

Postępowanie karne dla radców prawnych t.1 z płytą CD

By (author) 

List price: US$27.56

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

„Postępowanie karne dla radców prawnych” to praktyczne opracowanie zawierające zagadnienia z zakresu procesu karnego uzupełnione o informacje niezbędne do wykorzystania w praktyce zawodowej przez radców prawnych, aplikantów radcowskich przygotowujących się do egzaminu, a także studentów prawa zainteresowanych tematyką postępowania karnego. Książka obejmuje materiał dotyczący przebiegu procesu karnego zarówno w fazie przygotowawczej jak i sądowej. Autorka wiele uwagi poświęca uczestnikom postępowania karnego, szczegółowo analizuje formy postępowania karnego przygotowawczego, czynności dowodowe oraz środki zaskarżenia w postępowaniu karnym. Do każdego rozdziału dołączono wzory pism procesowych do zastosowania przez radców prawnych jako pełnomocników stron, m.in. wnioski, oświadczenia, zażalenia, akty oskarżenia (subsydiarny w sprawach ściganych z oskarżenia publicznego i w sprawach prywatnoskargowych), pozwy adhezyjne, apelacje, sprzeciwy oraz przykładowe pytania do biegłych. Materiał ponadto uzupełniono tabelami dotyczącymi omawianych zagadnień oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. W niniejszym opracowaniu zostały uwzględnione dotychczasowe nowelizacje postępowania karnego, jak również tzw. duża nowelizacja z dnia 5 listopada 2009 r. – o zmianie ustawy – Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, która obowiązuje od 8 czerwca 2010 r. Integralną część niniejszej publikacji stanowi płyta CD, zawierająca w formacie .doc wszystkie wzory zamieszczone w niniejszej publikacji. Dzięki temu możliwa jest bezpośrednia praca nad tekstem: uzupełnianie oraz zmienianie wzorów, dostosowanie ich do konkretnych przypadków, zapisywanie oraz wydrukowanie. Publikacja zawiera m.in.: - omówienie zagadnień ogólnych z zakresu postępowania karnego; - szczegółowe wyjaśnienia dotyczące uczestników postępowania karnego: oskarżyciela publicznego (w tym prokuratora, asesora oraz innych ostarżycieli publicznych), oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, pokrzywdzonego (w wyczerpujący sposób zostały omówione jego prawa oraz obowiązki), oskarżonego (podejrzanego), obrońcy oraz pełnomocnika; - kompleksowe przedstawienie postępowania przygotowawczego, w tym: omówienie organów uprawnionych do prowadzenia postępowania przygotowawczego, opis form postępowania przygotowawczego, szczegółową analizę dowodów oraz środków przymusu w postępowaniu przygotowawczym a także sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego; - omówienie postępowania sądowego w procesie karnym oraz zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym; - ponad 40 wzorów pism procesowych, które także znajdują się na płycie CD dołączonej do książki.show more

Product details

  • Book | 760 pages
  • Gaskor
  • Wrocław, Poland
  • Polish
  • 9788393178117