Polska Solidarnoasci

Polska Solidarnoasci : Kontrowersje, Oblicza, Interpretacje

List price: US$14.74

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

KsiÄżka o ideowym i politycznym obliczu zrywu solidarnoÅciowego lat 1980-1981, o ewolucji ruchu w latach 80. i jego odpowiedzialnoÅci za sukcesy i porażki III RP, o politycznym wymiarze sporu o dziedzictwo âSâ po 1989 r., o kontrowersjach wokóŠnaukowych i publicystycznych interpretacji SolidarnoÅci oraz o jej miejscu w polskiej historii i tradycji intelektualnej.Autorzy: Elżbieta Ciżewska, Antoni Dudek, Dariusz Gawin, Jacek Kloczkowski, Maciej KorkuÄ, Piotr KoryÅ, ZdzisÅaw KrasnodÄbski, MichaÅ Åuczewski, RafaÅ Matyja, Krzysztof Mazur, PaweÅ Rojek, Zbigniew Stawrowski, MichaÅ SzuÅdrzyÅski, Kazimierz MichaÅ Ujazdowski, BronisÅaw Wildstein.âSolidarnoÅÄ wpisuje siÄ w tak charakterystyczny dla polskiej historii, co najmniej od czasu konfederacji barskiej, rytm â rytm buntu i rezygnacji, entuzjazmu i przystosowania, konformizmu i biernoÅci oraz wybuchu energii. SolidarnoÅÄ byÅa, można rzec, konfederacjÄ narodu, który zorganizowaÅ siÄ, by zareagowaÄ na niemoc paÅstwa uzależnionego od mocarstwa oÅciennego, rzÄdzonego przez ludzi z jego nadania, w poczuciu, że nie można dalej âżyÄ w nieprawdzieâ i trzeba siÄ przeciwstawiÄ korupcji moralnejâ. (fragment tekstu ZdzisÅawa KrasnodÄbskiego)âZakwestionowanie idei sprawiedliwoÅci, do której, a nie do równoÅci, odwoÅywaÅa siÄ SolidarnoÅÄ, miaÅo rujnujÄcy wpÅyw na stan paÅstwa i jego instytucji. ZnaczÄca w tym kontekÅcie jest niechÄÄ, którÄ dÅuższy czas dominujÄca czÄÅÄ elit III RP żywiÅa do pamiÄci o tamtym niezwykÅym zjawisku. Rocznice byÅy formalnie odbÄbniane, co nie przekÅadaÅo siÄ na refleksjÄ i konfrontacjÄ z przeszÅoÅciÄ. ByÄ może istotnym elementem tego byÅo zepchniÄte do podÅwiadomoÅci poczucie sprzeniewierzenia siÄ ideaÅom, a także trudnoÅÄ pogodzenia tamtego doÅwiadczenia z realnie wyznawanÄ ideologiÄ elitaryzmu?â (fragment tekstu BronisÅawa Wildsteina)show more

Product details

  • Hardback | 299 pages
  • 125 x 195 x 15mm | 300g
  • Oasrodek Myasli Politycznej
  • Kraków, United States
  • English, Polish
  • 8362628073
  • 9788362628070