Podstawy gerontologii spolecznej

Podstawy gerontologii spolecznej

By (author) 

List price: US$22.95

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Na Åwiecie, i także w Polsce, przybywa ludzi starych. StanowiÄ oni rosnÄcÄ czÄÅÄ ludnoÅci. W prognozach demograficznych zakÅada siÄ, że w poÅowie XXI wieku ZiemiÄ bÄdzie zamieszkiwaÅo ponad 9 mld ludzi, a co piÄty mieszkaniec bÄdzie miaÅ ukoÅczone 60 lat. Nasza planeta "siwieje" i jest to proces nieunikniony i nieodwracalny. Wzrost odsetka ludzi starych w populacji prognozowany jest we wszystkich krajach, choÄ oczywiÅcie nie wszÄdzie proces bÄdzie przebiegaÅ w takim samym tempie. Starzenie siÄ ludnoÅci - obok kwestii ekologicznych i koniecznoÅci zapanowania nad epidemiami - należy do najważniejszych wyzwaÅ, jakie w najbliższych latach stanÄ przed ludzkoÅciÄ.Podstawy gerontologii spoÅecznej - to podrÄcznik przeznaczony dla sÅuchaczy policealnych szkóŠi kolegiów sÅużb spoÅecznych, studentów pedagogiki, socjologii, polityki spoÅecznej, pracy socjalnej i innych stosowanych nauk spoÅecznych oraz przedstawicieli zawodów medycznych. Przedmiotem zawartych w ksiÄżce analiz jest staroÅÄ jako doÅwiadczenie jednostkowe, ludzie starzy jako zbiorowoÅÄ spoÅeczna oraz starzejÄce siÄ spoÅeczeÅstwo. KsiÄżkÄ otwiera rozdziaÅ zawierajÄcy charakterystykÄ gerontologii spoÅecznej. Po nim nastÄpujÄ rozdziaÅy dotyczÄce staroÅci jako fazy życia. NastÄpna czÄÅÄ podrÄcznika poÅwiÄcona jest różnym rolom spoÅecznym realizowanym przez czÅowieka starego. Kolejna czÄÅÄ dotyczy zjawisk i procesów w makroskali - zawiera charakterystykÄ zbiorowoÅci ludzi starych w Polsce, analizÄ procesu starzenia siÄ ludnoÅci i jego konsekwencji dla życia spoÅecznego oraz analizÄ polityki spoÅecznej wobec ludzi starych i wobec staroÅci. Publikacja powstaÅa we wspóÅpracy z Instytutem Polityki SpoÅecznej Uniwersytetu Warszawskiego.show more

Product details

  • Paperback | 324 pages
  • 160 x 230 x 16mm | 510g
  • Aspra
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 8389964716
  • 9788389964717