Plywanie dla kazdego

Plywanie dla kazdego

By (author) 

List price: US$13.65

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Pragniesz zrewolucjonizowaÄ swoje podejÅcie do pÅywania? KsiÄżka "PÅywanie dla każdego" wprowadzi CiÄ w tajniki metody Total Immersion. Niezależnie od wieku, poziomu umiejÄtnoÅci i naturalnych predyspozycji bÄdziesz pÅywaÄ szybciej, efektywniej i z mniejszym wysiÅkiem. KoncentrujÄc siÄ na odpowiednim uÅożeniu ciaÅa i zgÅÄbianiu ÅwiadomoÅci swoich ruchów, staniesz siÄ pÅywackim mistrzem, a trening już nigdy nie wyda ci siÄ mÄczÄcy!PÅywanie to czynnoÅÄ poprawiajÄca przede wszystkim kondycjÄ, a postÄpy osiÄga siÄ, pÅywajÄc coraz dÅużej i bardziej intensywnie? Nic bardziej bÅÄdnego! TysiÄce pÅywaków korzystajÄcych z metody TI twierdzi, że najlepiej wykorzystany czas w wodzie to ten, kiedy ÄwiczÄ swój ukÅad nerwowy, a trening ukÅadu aerobowego schodzi na drugi plan."PÅywanie dla każdego" może pomóc doÅwiadczonym i utytuÅowanym pÅywakom w odÅwieżeniu i urozmaiceniu rutynowego treningu. PÅywajÄcy dla zdrowia i dobrej kondycji nauczÄ siÄ w peÅni wykorzystywaÄ każdÄ minutÄ, a ci, którym zależy na prÄdkoÅci, znajdÄ dla siebie cenne informacje na każdej stronie ksiÄżki. "PÅywanie dla każdego" zostaÅo podzielone na trzy czÄÅci:W rozdziaÅach 1-3 przedstawione sÄ powszechne wyzwania, które stajÄ przed każdym pÅywakiem, szczegóÅowe informacje, nawyki i metody, pomagajÄce w osiÄgniÄciu sukcesu.RozdziaÅy 4-10 opisujÄ zasady efektywnego pÅywania, to, jak ciaÅo powinno wchodziÄ w interakcjÄ z wodÄ oraz jak zastosowaÄ tÄ wiedzÄ, by lepiej pÅywaÄ. Poszczególne rozdziaÅy dotyczÄce stylu motylkowego, grzbietowego, żabki i kraula wyjaÅniajÄ, jak powinno siÄ pÅywaÄ każdym z wymienionych stylów, rozwijaÄ niezbÄdne ku temu umiejÄtnoÅci i trenowaÄ je. W ostatnim dziale, Trening metodÄ TI, wyjaÅnione jest, jak wyÄwiczyÄ styl, by ruchy staÅy siÄ wydajne i konsekwentne.show more

Product details

  • Paperback | 204 pages
  • 155 x 205 x 15mm | 297g
  • BUK ROWER
  • Zielonka, Poland
  • Polish
  • 8392638700
  • 9788392638704