Pisma semantyczne

Pisma semantyczne

By (author) 

List price: US$28.11

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Rudolf Carnap (1891-1970) byÅ czoÅowym inicjatorem i wykonawcÄ programu radykalnej przemiany filozofii, wysuniÄtego w pierwszej poÅowie ubiegÅego stulecia przez myÅlicieli krytycznych wobec tradycyjnej problematyki i metod tej dyscypliny. GÅównÄ ideÄ tego programu byÅo uwolnienie filozofii od balastu źle sformuÅowanych zagadnieÅ metafizycznych (nazwanych pseudo-problemami) oraz takich, które ze swej natury naleÅ¼Ä do obszaru badaÅ szczegóÅowych nauk empirycznych, i skupienie uwagi na logicznej analizie aparatu pojÄciowego nauki. Owocem tej idei staÅ siÄ trzon wspóÅczesnej filozofii, na który skÅada siÄ filozofia jÄzyka i filozofia nauki.Prace Carnapa zebrane w niniejszym tomie powstaÅy w okresie, w którym (pod wpÅywem Alfreda Tarskiego) rozszerzyÅ on problematykÄ swoich badaÅ nad jÄzykiem, pierwotnie skupionych na zagadnieniach skÅadni, o zagadnienia semantyczne: kwestie dotyczÄce zasad opisu znaczenia wyrażeÅ jÄzykowych. Przedstawiona tu metoda takiego opisu, nazwana metodÄ ekstensji i intensji, może byÄ wzorcem efektywnoÅci i elegancji w formuÅowaniu i rozwiÄzywaniu skomplikowanych problemów teoretycznych. Jest też przykÅadem realizacji Carnapowskiego postulatu, by te spoÅród mglistych pojÄÄ i tez tradycyjnej filozofii, które zasÅugujÄ na przetrwanie, uzdrowiÄ przez ich eksplikacjÄ, tj. przez przeÅożenie ich na ÅcisÅe i owocne pojÄcia lub tezy nowoczesnej refleksji nad poznawaniem Åwiata.show more

Product details

  • Paperback | 478 pages
  • 150 x 210 x 25mm | 590g
  • ALETHEIA
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 8389372312
  • 9788389372314