Pieniadze sa sexy
34%
off

Pieniadze sa sexy

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

Nikt nie rodzi siÄ Wilkiem z Wall Street, nie o takÄ zresztÄ filozofiÄ funkcjonowania na rynkach finansowych nam chodzi. PowinniÅmy jednak we wÅasnym, dobrze pojÄtym interesie posiÄÅÄ elementarnÄ wiedzÄ, jak poruszaÄ siÄ w meandrach Åwiata, w którym rzÄdzi pieniÄdz. Stad wÅaÅnie â10 krokówâ, które pomogÄ nam w tej podróży. W koÅcu jeÅli wybieramy siÄ w drogÄ i zamierzamy bez problemów dotrzeÄ do celu, to przedtem siÄgamy po mapÄ, na której wytyczamy trasÄ przebiegajÄcÄ przez kilka kluczowych punktów.KsiÄżkÄ rekomendujÄ Piotr KuczyÅski, gÅówny analityk, Dom Inwestycyjny Xelion, Marek Ostrowski, psychoterapeuta prowadzÄcy warsztaty o psychologii pieniÄdza, Witold Modzelewski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Studiów Podatkowych, wiceminister finansów w latach 1992-1996.Fryderyk KarzeÅek â sprawny finansista i ceniony money coach, od wielu lat z powodzeniem zarzÄdzajÄcy kilkoma spóÅkami sektora finansowego. CzÅowiek, który z profesjonalnego doradztwa finansowego uczyniÅ prawdziwÄ sztukÄ. BazujÄc na ogromnym doÅwiadczeniu rynku niemieckiego i polskiego, opracowaÅ unikalne metody budowania zamożnoÅci wÅród swoich klientów, dla których opracowuje indywidualne plany finansowe. GÅoÅno mówi, że EMERYTURA TO BZDURA, o czym przekonujÄ siÄ ci, którzy dziÄki wspóÅpracy z Polskim Doradztwem Finansowym uzyskali peÅnÄ niezależnoÅÄ finansowÄ na dÅugo przed osiÄgniÄciem wielu emerytalnego. Z równie wielkÄ pasjÄ szkoli liderów najwiÄkszych korporacji zarówno sektora finansowego, jak i ubezpieczeniowego. Jego mistrzem i nauczycielem jest sam Bodo Schäfer. Fryderyk KarzeÅek ma na swoim koncie niemal 10 tysiÄcy przeszkolonych osób, które dziÄki jego wiedzy skutecznie zaplanowaÅy i realizujÄ finansowÄ przyszÅoÅÄ.show more

Product details

  • Paperback | 268 pages
  • 145 x 205 x 21mm | 310g
  • Rozpisani.pl
  • Katowice, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8394139507
  • 9788394139506