Om Monopolhandelen Paa Gronland; Betaenkning I Anledning AF Sporgsmaalet Om Privates Adgang Til Gronald

Om Monopolhandelen Paa Gronland; Betaenkning I Anledning AF Sporgsmaalet Om Privates Adgang Til Gronald

By (author) 

List price: US$22.40

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can usually download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Not illustrated. 1852 edition. Excerpt: ...da den i de sidste Aar er bleven forhoiet i en Grad, der vil blive altfor byrdefuld for disse, som vi ovenfor have viist, ikke rigeligt aflagte Embedsmcend. Ved Jnspekteurens Eirculaire af 14de Mai 1849, blev nemlig i Sydgronland bekjendtgjort en ny Fragtbestemmelse, ifolge hvilken, Fragten fremtidigen bestemtes, f. Er. for: 1 Favn Brcende til 36 Rdlr. (for kostede 1 Favn Brcende inclusive Fragt--16 Rdlr.) 1 Tde. Steenkul, . 4--1--Meel 4 10 A haardt Brod... 3--o. f. v. Tage vi nu blot de 2de forste Artikler og sammenlcegge Jndkjobspriis og Fragt af 2 Favne Brcende og 6 Tdr. Steenkul, som var et Missionsdeputat i gamle Dage, og som er det ringestc, en Familie vil kunne komme ud af det med, saa vilde hans Udgift til Brcendsel alene lobe op til henimod 200 Rdlr. om Aaret, eller mere end Vs Deel af hans samtlige Jndtcegter, Det er aabenbart, at enten maa en Moderation indtrcede heri, eller ogsaa maa der tilstaaes Missionceren et yderligere Tillceg til hans Lonning, af hvilken han i modsat Fald ikke vil kunne leve. Vi maae endnu til Slutning omtale den saakaldte tydfle Mission i Gronland. Som det sees af vedlagte Skrivelse fra Brodremenighedens Missionsagent i Kjobenhavn, have de Stationer paa 4Steder i Sydgronland, nemlig, ved Nyhernhut i Godthaabs, ved Lichtensels i Fiflerncessets, ved Lichtenau og Friederichsthal i Julianehaabs Distrikt, hvilke slnlceg i Aaret 1849 omfattede 20 Sjcele. Det er en gammel Klage, at de tydfle Missioncerer samlede deres Gronlcendere formeget, og at deraf jevnlig opstod Mangel og de dermed folgende Onder. Og det er vel heller ikke noget nyt Vnfle, som flere have ncerct, at det Privilegium, som Brodremenighederne have nydt og som sormeentes fladeligt for Landet, maatte tages tilbage. Vi...show more

Product details

  • Paperback
  • 189 x 246 x 8mm | 263g
  • Rarebooksclub.com
  • United States
  • English
  • black & white illustrations
  • 1236835018
  • 9781236835017