Odpowiedzialnosc konstytucyjna

Odpowiedzialnosc konstytucyjna

By (author) 

List price: US$16.77

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

W praktyce politycznej III RP nie ma wiÄkszego znaczenia, jaka formacja polityczna komponuje system rzÄdów, czy skÅadajÄca siÄ na sejmowÄ lewicÄ, prawicÄ, czy utożsamiajÄca siÄ z centrum. Nieprzerwanie powraca pytanie, czy z tytuÅu peÅnienia najbardziej eksponowanych stanowisk paÅstwowych wynika jakakolwiek realna odpowiedzialnoÅÄ, czy też wÅadza polityczna to zasadniczo splendor, pieniÄdze i sposobnoÅÄ zaspokajania ludzkiej pychy? Jak uczestnicy wydarzeÅ politycznych odnajdujÄ siÄ w Åwietle pytania o odpowiedzialnoÅÄ konstytucyjnÄ? Jakie zachowania znajdujÄ nastÄpstwo w postaci próby napiÄtnowania i wykluczenia decydenta z funkcjonowania w obiegu politycznym? JakÄ argumentacjÄ posÅugujÄ siÄ adherenci uruchomienia postÄpowania przed TrybunaÅem Stanu, a po jakie narzÄdzia perswazji siÄgajÄ objÄci wnioskami i ich stronnicy? PytaÅ jest oczywiÅcie znacznie wiÄcej. Daje siÄ je sprowadziÄ do zagadnienia praktycznych wymiarów odpowiedzialnoÅci konstytucyjnej w III RP. O tym traktuje niniejsza publikacja.show more

Product details

  • Paperback | 288 pages
  • 160 x 230 x 15mm | 460g
  • Aspra
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 8389964171
  • 9788389964175