Odczytujmy Wojtyle
37%
off

Odczytujmy Wojtyle

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

Autorka analizy i interpretacji PieÅni o Bogu ukrytym Karola WojtyÅy podjÄÅa siÄ zadania tyleż trudnego, co intelektualnie i duchowo frapujÄcego. Przedmiotem swojego odczytania uczyniÅa tekst bardzo gÅÄboki, wielowarstwowy i bogaty w wielorakie sensy i odniesienia. Trzeba zauważyÄ, że przedsiÄwziÄcie udaÅo siÄ w caÅej rozciÄgÅoÅci. Zaproponowana analiza i interpretacja jest dojrzaÅa, poważna i samodzielna. Maria Kozar znakomicie radzi sobie z egzegezÄ tekstu w jego wymiarach teologicznych, egzystencjalnych i literackich. ChciaÅbym podkreÅliÄ szczególnie tÄ ostatniÄ umiejÄtnoÅÄ. WartoÅci literackie dokonaÅ Karola WojtyÅy czÄsto uwzglÄdniane sÄ jako wtórne wobec oczywistych walorów filozoficznych i teologicznych Jego tekstów. Tutaj akcent zostaÅ poÅożony na wymiar artystyczny dzieÅa i bardzo gruntownie Autorka wykazaÅa, z jak olbrzymim talentem i wyobraźniÄ poetyckÄ mamy do czynienia w PieÅni o Bogu ukrytym. UwzglÄdniono walory jÄzykowe, metaforyczne i poetyckie tekstu. Wszystko to sprawia, że w przypadku tego utworu nie mamy do czynienia z kolejnym traktatem filozoficznym WojtyÅy, ale z poezjÄ najwyższej próby i wartoÅci. ArtykuÅ ten pokazuje także nieprzeciÄtnÄ wrażliwoÅÄ i umiejÄtnoÅÄ analizy Marii Kozar.Prof. dr hab. Roman DoktórKatolicki Uniwersytet LubelskiJana PawÅa IIshow more

Product details

  • Paperback | 68 pages
  • 175 x 240 x 5mm | 140g
  • Rozpisani.pl
  • Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8393947707
  • 9788393947706