Nowoczesna telewizja czyli bliskie spotkania z kultura masowa
26%
off

Nowoczesna telewizja czyli bliskie spotkania z kultura masowa

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

Telewizja staÅa siÄ integralnym elementem naszego życia. WspóÅczeÅni poÅwiÄcajÄ jej coraz wiÄcej czasu i zastÄpujÄ niÄ inne formy aktywnoÅci. Staje siÄ ona czÄsto towarzyszem życia. PrzeciÄtny Polak poÅwiÄca jej dziennie okoÅo 4 godzin, a w weekendy od 6 do 8. W krajach rozwiniÄtych te wskaźniki sÄ jeszcze wyższe i przyjmujÄ czasami patologiczne rozmiary. Co wiÄcej, nawet w krajach o niskim statusie ekonomicznym telewizor staje siÄ artykuÅem pierwszej potrzeby. ObecnoÅÄ telewizji narzuca siÄ szczególnie w Årodowisku rodzinnym. DziÄki niej dzieci szybko wchodzÄ w zakres oddziaÅywania Åwiata zewnÄtrznego. Kiedy tylko potrafiÄ poradziÄ sobie z odbiornikiem telewizyjnym, otwiera siÄ przed nimi ogrom doÅwiadczeÅ, na które ani nie sÄ przygotowane, ani nie sÄ im potrzebne. Intensywny rozwój telewizji przyniósÅ okreÅlone problemy w wychowaniu mÅodego pokolenia. Obok rodziny, KoÅcioÅa i szkoÅy, staÅa siÄ ona czwartym wychowawcÄ. W wielu rodzinach telewizja odgrywa w tym zakresie decydujÄcÄ rolÄ. Jest ona żywioÅem nieÅatwym do podporzÄdkowania czy choÄby kontroli. Niemniej jednak coraz bardziej wydaje siÄ byÄ istotnÄ czÄÅciÄ Årodowiska rozwoju dzieci i mÅodzieży.show more

Product details

  • Paperback | 142 pages
  • 145 x 200 x 10mm | 195g
  • Maternus Media
  • Tychy, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8389701200
  • 9788389701206