Normanowie a chrzescijanstwo
21%
off

Normanowie a chrzescijanstwo

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

Monumentalna praca poÅwiÄcona chrystianizacji krajów skandynawskich (Dania, Szwecja, Norwegia, Islandia), wzbogacona o obszerny materiaÅ ikonograficzny (m.in. kamienie runiczne, mapy, szkice), peÅny aparat naukowy oraz bogatÄ bibliografiÄ a także wyczerpujÄce streszczenie w jÄzyku angielskim. Jedyna jak dotÄd tego typu pozycja na polskim rynku wydawniczym, jedna z nielicznych polskojÄzycznych poÅwiÄcona Normanom. Autor, dr PrzemysÅaw Kulesza z WrocÅawia, jest wytrawnym badaczem mÅodego pokolenia podejmujÄcym trudnÄ tematykÄ z wykorzystaniem sprawnego warsztatu historyka - znajomoÅÄ dawnej i najnowszej obcojÄzycznej literatury, tekstów źródÅowych oraz umiejÄtnoÅci interpretacji odkryÄ archeologicznych. W opracowaniu szkicuje historiÄ krajów normaÅskich IX/X w., opisuje wpÅyw religii chrzeÅcijaÅskiej na możne rody, dziaÅania chrystianizacyjne dworów królewskich, rolÄ kobiet w krzewieniu nowej wiary, wreszcie dziaÅania misyjne KoÅcioÅów niemieckiego oraz z Wysp Brytyjskich. W pracy nie brak odniesieÅ do chrystianizacji krajów sÄsiednich, m.in. Polski. KsiÄżka znakomicie wzbogaci warsztat każdego, kto pasjonuje siÄ dziejami Skandynawii. O wartoÅci pracy Åwiadczy recenzja zredagowana przez prof. dr hab. Lecha Leciejewicza: Rozprawa zajmuje istotne miejsce w studiach nad przeÅomem cywilizacyjnym, który nastÄpiÅ w Europie PóÅnocnej we wczesnym Åredniowieczu. Autor korzysta też swobodnie z innych kategorii źródeÅ, gÅównie archeologicznych, które ma do dyspozycji badacz dziejów dawnej kultury Normanów. Nowoczesny kwestionariusz pytaÅ wiedzie go w gÅÄb zagadnieÅ podstawowych dla zrozumienia poczÄtków przyswajania sobie przez Skandynawów wiary chrzeÅcijaÅskiej, która niosÅa ze sobÄ daleko siÄgajÄce konsekwencje we wszystkich dziedzinach życia. Ta perspektywa antropologiczno-historyczna pozwala lepiej zrozumieÄ istotÄ przeÅomu zapoczÄtkowanego w póÅnocnej Europie w IX-X wieku. PodjÄcie tej tematyki przez badacza polskiego sprawia przy tym, że czynione obserwacje majÄ szerszy walor poznawczy. MogÄ byÄ one pomocne jako cenne dane porównawcze dla zrozumienia podobnych przemian, które w tym samym czasie zostaÅy zapoczÄtkowane po drugiej stronie BaÅtyku, nad OdrÄ i WisÅÄ, wÅród spoÅecznoÅci sÅowiaÅskich. Przejrzysta konstrukcja pracy i jasny sposób wykÅadu sprawiÄ, że ksiÄżka bÄdzie, jak sÄdzÄ, interesujÄca również dla nieprofesjonalnego czytelnika.show more

Product details

  • Hardback | 360 pages
  • 170 x 240 x 20mm | 824g
  • WAW
  • WrocÅaw-Racibórz, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 838980235X
  • 9788389802354