Na marginesie wielkich wydarzen
38%
off

Na marginesie wielkich wydarzen

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

Pierwsza czÄÅÄ ksiÄżki âNa marginesie wielkich wydarzeÅâ zawiera obserwacje dotyczÄce Årodowiska, w którym autor siÄ wychowaÅ. â[â¦] W serii opowiadaÅ osnutych wokóŠwÅasnego dzieciÅstwa przypadajÄcego na lata drugiej wojny Åwiatowej, autor przywoÅuje zapamiÄtane przez siebie miejsca, osoby oraz zdarzenia. W prezentowanych przestrzeniach i epizodach pojawiajÄ siÄ rozmaite typy bohaterów, znanych autorowi osobiÅcie lub spotykanych tylko przelotnie, ale zawsze prowokujÄcych do refleksji (âPiÄkna blondynkaâ, âLilkaâ, âCzÅowiek z walizkÄâ, âPorucznik z Armii Andersaâ, âStary zegarmistrzâ, âTajemniczy wiÄzieÅ)â [â¦] .Druga czÄÅÄ opowiadaÅ dotyczy czasów powojennych. â[â¦] Redagowany z perspektywy czasu, obszerny tekst odznacza siÄ drobiazgowoÅciÄ rozmaitych spostrzeżeÅ, troskÄ o prawdziwoÅÄ przekazywanych informacji, realizm w przedstawianiu szczegóÅów dotyczÄcych wybranych epizodów biografii. Autor przywoÅuje konkretne â bliskie i odlegÅe miejsca, z którymi zwiÄzane byÅo jego życie osobiste i zawodowe, autentyczne osoby (nie tylko z krÄgów zawodowych) wywierajÄce wpÅyw na jego życie oraz wymieniane z imienia i nazwiska, zdarzenia zwiÄzane ze sferÄ osobistÄ i wykonywanÄ profesjÄ [â¦]â.Dr hab. Bernadetta Puchalska-DÄbrowska, prof. Uniwersytetu w BiaÅymstoku,kierownik ZakÅadu Literatury Antycznej i Staropolskiej, Instytut Filologii Polskiej,WydziaÅ FilologicznyStanisÅaw Chodynicki urodziÅ siÄ w 1933 roku w Terespolu n/Bugiem, tutaj ukoÅczyÅ szkoÅÄ podstawowÄ i liceum ogólnoksztaÅcÄce. W 1957 roku otrzymaÅ dyplom lekarza Akademii Medycznej w BiaÅymstoku. Od IV roku studiów pracowaÅ w ZakÅadzie Histologii i Embriologii. SpecjalizacjÄ z otolaryngologii uzyskaÅ w roku 1963, w Klinice Otolaryngologii kierowanej przez prof. Wiktora Hassmana. StopieÅ doktora habilitowanego otrzymaÅ w 1968, a tytuÅ profesora w 1984 roku. W latach 1976-2003 kierowaÅ KlinikÄ Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w BiaÅymstoku. ByÅ promotorem 34 doktoratów, opiekunem 6 habilitacji. Cztery osoby z tego grona uzyskaÅy tytuÅ profesora. Jest autorem wielu utworów literackich (limeryków i rymowanek oraz opowiadaÅ). Interesuje siÄ sztukÄ, literaturÄ faktu, filatelistykÄ i ornitologiÄ, zajmuje siÄ fotografiÄ. Uprawia jogÄ i jazdÄ rowerem. Ma żonÄ profesora, specjalistÄ dermatologii i wenerologii, troje dzieci i czworo wnuczÄt.show more

Product details

  • Paperback | 316 pages
  • 145 x 205 x 16mm | 388g
  • Rozpisani.pl
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8394561802
  • 9788394561802