Moje zycie i dzielo
39%
off

Moje zycie i dzielo

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

Henry Ford w swojej autobiografii jest stanowczy, bezkompromisowy, trzyma siÄ faktów:O ludziach bez wyobraźni...Na Åwiecie można siÄ spotkaÄ z dwoma pokrojami ludzi niemÄdrych. Jednym jest milioner, wyobrażajÄcy sobie, że gromadzÄc pieniÄdze, skupia w swym rÄku prawdziwÄ wÅadzÄ, a drugim reformator, bez grosza, wierzÄcy, że gdy tylko uda mu siÄ odebraÄ pieniÄdze jednej klasie, by daÄ drugiej, uleczy wszystkie bolÄczki Åwiata. I jeden, i drugi osadzeni sÄ na faÅszywym tropie. Mogliby równie dobrze wykupiÄ wszystkie szachy i domina Åwiata, ÅudzÄc siÄ, że przez to skupujÄ niebywaÅÄ umiejÄtnoÅÄ tych gier.O biznesie...MyÅlano dotychczas, że biznes istnieje wyÅÄcznie dla zysku. Tymczasem prawdÄ jest, że biznes istnieje dla Åwiadczenia usÅug. Biznes jest zawodem i jako taki musi mieÄ uznanÄ etykÄ zawodowÄ, której naruszenie poniża czÅowieka. Biznesowi potrzeba wiÄcej ducha zawodowego, dÄżÄcego do zawodowej uczciwoÅci wynikajÄcej nie z koniecznoÅci, lecz z osobistej godnoÅci.O Tobie...Nie bój siÄ przyszÅoÅci, a nie czcij przeszÅoÅci! Ten, kto boi siÄ przyszÅoÅci, potencjalnego niepowodzenia, sam ogranicza swojÄ dziaÅalnoÅÄ. Niepowodzenie jest tylko sposobnoÅciÄ do inteligentniejszego rozpoczynania na nowo. Nie ma wstydu w uczciwym niepowodzeniu; wstydem jest baÄ siÄ niepowodzenia. To, co minÄÅo, jest użyteczne tylko o tyle, o ile wskazuje drogi i sposoby postÄpu.O faktach...Każdy czÅowiek spacerujÄcy po ulicy Bagley 58 w Detroit późnÄ nocÄ 4 czerwca 1896 roku byÅ Åwiadkiem dziwnej sceny: Henry Ford z siekierÄ w rÄku rozbijaÅ ÅcianÄ z cegieÅ swego wynajÄtego garażu. WÅaÅnie odpaliÅ swój nowy, zasilany paliwem samochód, ale ten okazaÅ siÄ zbyt duży, aby przejechaÄ przez drzwi. Ford wielokrotnie opowiadaÅ historiÄ tej krótkiej przejażdżki w deszczu przez Grand River Avenue do Washington Boulevard. Zawsze dodawaÅ, że stworzenie swego "czterocykla" zajÄÅo mu 7 lat.show more

Product details

  • Hardback | 336 pages
  • 155 x 230 x 20mm | 590g
  • Instytut Praktycznej Edukacji
  • Osielsko, Poland
  • Polish
  • 8392256182
  • 9788392256182