Mistyczki Swiete i blogoslawione mniszki dominikanskie
38%
off

Mistyczki Swiete i blogoslawione mniszki dominikanskie

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 4 business days
When will my order arrive?

Description

FascynujÄce biografie dwudziestu dwóch mniszek dominikaÅskich z caÅego Åwiata, od żyjÄcej w poczÄtkach XIII wieku Diany DâAndalo, przez AmatÄ, IngrydÄ SzwedzkÄ, MaÅgorzatÄ WÄgierskÄ po polskie panny, m.in. AngelikÄ MariÄ Renke czy MagdalenÄ MariÄ Epstein. Autor, w oparciu o solidnÄ bazÄ ÅºródÅowÄ, kreÅli żywoty peÅne mistycznego kontaktu z Jezusem Chrystusem w murach klauzury. To niezwykle ciekawe doÅwiadczenia a zarazem tajemnicza dla nas rzeczywistoÅÄ, peÅna wyrzeczeÅ, kontemplacji i modlitwy. We wstÄpie czytamy: âMniszki dominikaÅskie, w przeciwieÅstwie do klarysek czy karmelitanek bosych, które szczycÄ siÄ licznymi ÅwiÄtymi i bÅogosÅawionymi, posiadajÄ niewielkÄ grupÄ beatyfikowanych i kanonizowanych zakonnic. Przyczyna tego stanu nie tkwi w tym, iż brakowaÅo ÅwiÄtobliwych dominikanek, których liczne grono przez stulecia zapeÅniaÅo klasztory rozsiane po caÅym Åwiecie, lecz ma swoje źródÅo w tradycji Zakonu Kaznodziejskiego, nie przywiÄzujÄcej wiÄkszej wagi do ekspozycji ÅwiÄtych postaci, wychodzÄcej z zaÅożenia, że każdy czÅonek zgromadzenia ma osiÄgnÄÄ wyżyny ÅwiÄtoÅci. Niemniej jednak wokóŠniektórych sióstr zaczÄÅa siÄ tworzyÄ fama ÅwiÄtoÅci, która doprowadziÅa nastÄpnie do oficjalnego zatwierdzenia ich kultu przez KoÅcióÅ. Sporej liczbie mniszek jest obecnie, lub byÅa dawniej, oddawana prywatna czeÅÄ wewnÄtrz zakonu. StÄd też powiada siÄ o nich jako o bÅogosÅawionych i to mimo że nie dostÄpiÅy beatyfikacjiâ.show more

Product details

  • Paperback | 110 pages
  • 125 x 195 x 9mm | 108g
  • WAW
  • Racibórz, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8389802465
  • 9788389802460