Miedzy natura a kultura

Miedzy natura a kultura

By (author) 

List price: US$23.39

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

âCzym jest życie?â â oto pytanie, na które niniejsza ksiÄżka stara siÄ znaleÅºÄ odpowiedź. W tym celu podÄża Åladem badaÅ i rozważaÅ Helmutha Plessnera (1892â1985), jednego z czoÅowych przedstawicieli niemieckiej antropologii filozoficznej. Proponowana odpowiedź nie ma jednak charakteru naukowego w sensie nauk szczegóÅowych. Å»ycie nie jest rozumiane jako wypadkowa procesów biochemicznych zachodzÄcych w organizmie ani traktowane jako metafizyczna wÅasnoÅÄ, której źródÅem byÅaby na przykÅad dusza. Pojmuje siÄ je raczej jako kompleksowe zjawisko, które można zrozumieÄ dopiero po rozpatrzeniu organizmu w kontekÅcie jego Årodowiska. To poszerzone spojrzenie â zwane âoglÄdemâ â pozwala zrozumieÄ biologiczne funkcje organizmu jako sensowne reakcje, ich caÅoÅÄ zaÅ jako spójny proces życia.KsiÄżka skÅada siÄ z trzech czÄÅci. W pierwszej omówiona zostaje koncepcja poznania wyjaÅniajÄca znaczenie oglÄdu. Zdaniem Plessnera jest to jedyne nastawienie poznawcze umożliwiajÄce dostrzeżenie i zrozumienie zachowania organizmu żywego. Druga czÄÅÄ stanowi krytycznÄ analizÄ Plessnerowskiej filozofii życia i przyrody. Kwestiom tym Plessner poÅwiÄciÅ swoje najważniejsze dzieÅo Die Stufen des Organischen und der Mensch (Warstwy bytu organicznego i czÅowiek, 1928). Tematem czÄÅci trzeciej jest antropologia filozoficzna, potraktowana tutaj jako tyleż dopeÅnienie przedstawionej filozofii życia, ile jej ostateczne uzasadnienie. Prezentowane w tej ksiÄżce rozważania skÅadajÄ siÄ na zamkniÄty projekt filozoficzny, który obejmuje zarówno Åwiat roÅlin i zwierzÄt, jak i Åwiat ludzki wraz z jego aspektami kulturowym, spoÅecznym i politycznym.show more

Product details

  • Paperback | 392 pages
  • 145 x 205 x 21mm | 475g
  • ALETHEIA
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 8389372495
  • 9788389372499