Microsoft SQL Server 2012 Podstawy jezyka T-SQL
42%
off

Microsoft SQL Server 2012 Podstawy jezyka T-SQL

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

Microsoft® SQL Server® 2012Podstawy jÄzyka T-SQLPoznaj dziaÅanie T-SQL â i buduj lepsze zapytaniaOpanuj podstawy jÄzyka Transact-SQL â projektuj wÅasny kod zapytaÅ i modyfikowania danych w systemie Microsoft SQL ­Server 2012. Ekspert w dziedzinie SQL Server wyjaÅnia koncepcje dziaÅania mechanizmów zapytaÅ i programowania w jÄzyku T-SQL, a Äwiczenia zamieszczone w każdym rozdziale pozwalajÄ dobrze przyswoiÄ poznanÄ wiedzÄ. Po zrozumieniu wewnÄtrznej logiki jÄzyka T-SQL szybko nauczysz siÄ konstruowania sprawnego kodu â niezależnie od tego, czy jesteÅ programistÄ, czy administratorem bazy danych.Dowiedz siÄ jak:â¢KorzystaÄ z najlepszych rozwiÄzaÅ programistycznych specyficznych dla T-SQLâ¢TworzyÄ tabele baz danych i definiowaÄ integralnoÅÄ danychâ¢KonstruowaÄ kwerendy wielu tabel przy użyciu zÅÄczeÅ i podkwerendâ¢UpraszczaÄ kod i uÅatwiaÄ jego utrzymywanie za pomocÄ wyrażeÅ tablicowychâ¢ImplementowaÄ strategie modyfikowania danych zwiÄzane z wstawieniem, aktualizacjami, usuwaniem i scalaniem danychâ¢KorzystaÄ z zaawansowanych rozwiÄzaÅ, takich jak funkcje okien, przestawianie danych czy zbiory grupujÄceâ¢KontrolowaÄ spójnoÅÄ danych przy użyciu poziomów izolacji oraz opanowaÄ metody eliminowania zakleszczeÅ i blokowaÅâ¢PrzenieÅÄ jÄzyk T-SQL na wyższy poziom przy użyciu obiektów programowalnychO autorzeItzik Ben-Gan, Microsoft MVP w dziedzinie SQL Server od 1999 roku, jest wspóÅzaÅoży-cielem firmy SolidQ, która dostarcza usÅugi konsultingowe i szkoleniowe w zakresie zarzÄ-dzania danymi przy użyciu produktów firmy Microsoft. Jest autorem wielu artykuÅów opu-blikowanych w magazynie SQL Server Pro. PeÅni funkcjÄ prelegenta na różnych konferencjach branżowych, takich jak Microsoft TechEd, DevTeach, PASS czy SQL Server Connections.show more

Product details

  • Paperback | 448 pages
  • 170 x 230 x 22mm | 710g
  • PROMISE
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8375411019
  • 9788375411010