Microsoft SQL Server 2008 od srodka: Zapytania w jezyku T-SQL
36%
off

Microsoft SQL Server 2008 od srodka: Zapytania w jezyku T-SQL

By (author)  , By (author)  , By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 4 business days
When will my order arrive?

Description

Opanuj mechanizmy zaawansowanych zapytaÅ i dostrajania, aby uzyskaÄ szybszy i bardziej skalowalny kodZespóŠautorów o wszechstronnej wiedzy na temat T-SQL pokazuje, jak radziÄ sobie z najtrudniejszymi problemami dotyczÄcymi zapytaÅ opartych na zbiorach. KsiÄżka pozwala pogÅÄbiÄ wiedzÄ na temat architektury i wewnÄtrznych mechanizmów bazy danych i osiÄgnÄÄ biegÅoÅÄ w znajdowaniu praktycznych i wydajnych rozwiÄzaÅ.Dowiedz siÄ, jak:⢠przejÅÄ od proceduralnego programowania do myÅlenia o zbiorach i zależnoÅciach logicznych,⢠optymalizowaÄ zapytania przy użyciu podejÅcia od góry do doÅu,⢠szacowaÄ zÅożonoÅÄ algorytmu, aby móc przewidywaÄ wydajnoÅÄ i sprawnoÅÄ,⢠porównywaÄ techniki agregowania danych, w tym nowe mechanizmy grupowania zbiorów,⢠dobieraÄ mechanizmy modyfikacji danych â wstawianie, usuwanie, aktualizowanie i ÅÄczenie â pod kÄtem pożÄdanej wydajnoÅci,⢠pisaÄ bardziej efektywne zapytania odwoÅujÄce siÄ do tabel partycjonowanych,⢠korzystaÄ z wykresów, drzew, hierachii i zapytaÅ rekursywnych.⢠Dodatkowo â zbiór zagadek logicznych pozwalajÄcych podnieÅÄ umiejÄtnoÅÄ rozwiÄzywania problemów.show more

Product details

  • Paperback | 930 pages
  • 170 x 230 x 45mm | 1,430g
  • PROMISE
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 8375410543
  • 9788375410549