Menedzment Podstawy zarzadzania

Menedzment Podstawy zarzadzania

By (author) 

List price: US$17.86

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Biznesmeni i menedżerowie czasami majÄ to do siebie, że zajmujÄ siÄ bardziej dziaÅaniem niż myÅleniem. DziaÅajÄ dla zwiÄkszenia zysku, wyprodukowania nowych wyrobów, pozyskania nowego kontrahenta. Weryfikuje ich wynik finansowy, tak jak lekarza zdrowie pacjenta. Ale dziaÅanie bez podstawy intelektualnej jest niczym. "Nie ma nic bardziej praktycznego, niż dobra teoria".Nauki o zarzÄdzaniu nie oferujÄ szczegóÅowych wskazaÅ postÄpowania w odpowiednich sytuacji, lecz uogólnionÄ wiedzÄ o rozwiÄzywaniu problemów. Na uczelni najpierw studiuje siÄ podstawy, nastÄpnie możliwoÅci stosowania, ażeby przejÅÄ do zaleceÅ praktycznych.SÅużÄca temu celowi ksiÄżka Menedżment. Podstawy zarzÄdzania jest podrÄcznikiem skÅadajÄcym siÄ z trzech czÄÅci:Pierwsza czÄÅÄ, na którÄ skÅadajÄ siÄ trzy rozdziaÅy, zawiera podstawowe pojÄcia dotyczÄce przedsiÄbiorczoÅci, menedżera i jego osobowoÅci wraz z przeglÄdem najważniejszych koncepcji zarzÄdzania a także omówieniem miejsca i roli marketingu w zarzÄdzaniu. Druga czÄÅÄ obejmuje charakterystykÄ czterech podstawowych funkcji zarzÄdzania: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania. Trzecia czÄÅÄ dotyczy zagadnieÅ dziaÅalnoÅci gospodarczej i organizacji gospodarczych a także struktury i charakterystyki otoczenia konkurencyjnego, makrootoczenia i Årodowiska przyrodniczego. Publikacja zawiera także obszerny zbiór bibliograficzny publikacji zwartych, czasopism naukowych i fachowych, źródeÅ prawa i norm oraz źródeÅ internetowych. Ponadto 24 konkretnych przypadków ilustruje zagadnienia omówione uprzednio w podrÄczniku. Sytuacje te zostaÅy przedstawione na podstawie opisów w prasie codziennej i w czasopismach fachowych; powinny one inspirowaÄ czytelnika do przemyÅleÅ i wÅasnych dociekaÅ.KsiÄżka powstaÅa na zamówienie studentów oraz doskonalÄcych siÄ menedżerów, stÄd też jest ona zgodna z wymaganiami programowymi studiów licencjackich i magisterskich.show more

Product details

  • Paperback | 430 pages
  • 150 x 210 x 25mm | 564g
  • Eas
  • Kraków, Poland
  • Polish
  • 8391811484
  • 9788391811481