Materials per a l'aprenentatge del dret del treball : (adaptats a l'espai europeu d'educació superior)
25%
off

Materials per a l'aprenentatge del dret del treball : (adaptats a l'espai europeu d'educació superior)

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 15 business days
When will my order arrive?

Description

Materials per a l’aprenentatge del Dret del Treball. (Adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior) és una eina innovadora i flexible, dirigida a les assignatures que s’imparteixen des de l’Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UAB. És innovadora perquè planteja la realització d’un seguit d’activitats de format divers, que van més enllà del tradicional cas pràctic, pensades per incrementar el protagonisme que l’alumnat té en el procés d’aprenentatge tot garantint la seva capacitació per a la futura vida professional, en línia amb les directrius establertes per la Declaració de Bolonya. És flexible perquè serveix tant per a les classes pràctiques com per a les teòriques i és compatible amb diferents metodologies docents (classes magistrals, treball en grup, treball cooperatiu, etc.). Queda en mans del professorat decidir, en funció de la seva voluntat i del context de cadascuna de les assignatures que imparteixi (nombre de matriculats, perfil dels alumnes, característiques de la titulació, etc.), quines activitats plantejarà i també com, quan i amb quin objectiu les utilitzarà. Els autors de l’obra que teniu a les vostres mans són tots ells professors de l’Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social, integrada dins el Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques de la UAB, condició que alguns compatibilitzen amb l’exercici de l’advocacia. Disposen d’una àmplia experiència en docència universitària i durant els darrers anys han participat en el disseny i l’aplicació de diversos projectes dirigits a la millora de la qualitat docent.show more

Product details

Review Text

Materials per a lÂaprenentatge del Dret del Treball. (Adaptats a lÂEspai Europeu dÂEducació Superior) és una eina innovadora i flexible, dirigida a les assignatures que sÂimparteixen des de lÂÃrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UAB. Ãs innovadora perquè planteja la realització dÂun seguit dÂactivitats de format divers, que van més enllà del tradicional cas pràctic, pensades per incrementar el protagonisme que lÂalumnat té en el procés dÂaprenentatge tot garantint la seva capacitació per a la futura vida professional, en línia amb les directrius establertes per la Declaració de Bolonya. Ãs flexible perquè serveix tant per a les classes pràctiques com per a les teòriques i és compatible amb diferents metodologies docents (classes magistrals, treball en grup, treball cooperatiu, etc.). Queda en mans del professorat decidir, en funció de la seva voluntat i del context de cadascuna de les assignatures que imparteixi (nombre de matriculats, perfil dels alumnes, característiques de la titulació, etc.), quines activitats plantejarà i també com, quan i amb quin objectiu les utilitzarà.Els autors de lÂobra que teniu a les vostres mans són tots ells professors de lÂÃrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social, integrada dins el Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques de la UAB, condició que alguns compatibilitzen amb lÂexercici de lÂadvocacia. Disposen dÂuna àmplia experiència en docència universitària i durant els darrers anys han participat en el disseny i lÂaplicació de diversos projectes dirigits a la millora de la qualitat docent.show more