Matematika ideální vily a jiné eseje

Matematika ideální vily a jiné eseje

By (author) 

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Texty Colina Rowea o moderní architektuÅe shromáždÄné v knize Matematika ideální vily a jiné eseje patÅí mezi ânejkonzistentnÄjší a nejinspirativnÄjšíâ texty napsané o architektuÅe. Poukazují na pÅekvapující kontinuitu mezi architekturou moderní a architekturami, které jí pÅedcházely. Zamýšlejí se nad charakterem utopického myÅ¡lení a jeho pÅijatelností, rekonstruují vývoj pojmů, které si moderna pÅisvojila. Po pÅeÄtení textů se architektura Å¡estnáctého století nejeví už tak vzdálená a âmrtváâ, eklektická architektura 19. století zase tak âpovrchní a zkaženáâ, jak ji modernismus líÄil. Moderní architektura se už nezdá tak âzcela nováâ, pÅestože je poÅád neménÄ fascinující. Kniha obsahuje devÄt esejů: Matematika ideální vily, Chicagský skelet, Charakter a kompozice, Manýrismus a moderní architektura, Transparentnost: doslovná a fenomenální, âNeoklasicismusâ a moderní architektura I a II, La Tourette a Architektura utopie. Tyto eseje obsahují pÅesvÄdÄivé popisy architektonické logiky, o kterou se opírají kanonické moderní stavby jako vila Stein nebo Bauhaus. Odkrývají ideologická východiska moderní architektury. Od 50. let Roweho texty zásadním způsobem podnÄcovaly její další rozvoj i její pÅekonávání.show more

Product details

  • Paperback | 228 pages
  • Era - vydavatelství
  • Czech
  • 9788073660949