Matemàtiques per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior

Matemàtiques per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior

List price: US$56.77

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Aquest és un llibre de text per impartir les Matemàtiques del Curs de Preparació de la Prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior. El llibre s'adapta al temari i les característiques d'aquest curs i és, a la vegada, una eina de classe i d'autoformació, ja que està especialment dissenyat perquè els alumnes el puguin fer servir autònomament si no poden assistir a classe o es preparen la prova per lliure. Per aquest motiu també s'inclouen les solucions de tots els exercicis. El llibre s'ha estructurat en quatre blocs: I. Aritmètica i àlgebra (Conjunts numèrics, Equacions i Polinomis); II. Geometria (Trigonometria, Vectors en el pla i Nombres complexos); III. Funcions i gràfics (Funcions i derivades); IV. Estadística i probabilitat (Estadística unidimensional, Estadística bidimensional i Probabilitat). La part teòrica i les explicacions són molt detallades i els exemples i exercicis, molt pautats. El fet que l'alumne disposi de totes les solucions al llibre li permet també anar avaluant el seu progrés. Molts dels exemples i exercicis del llibre estan basats en els que han sortit a les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior que s'han fet fins al moment.
show more

Product details

  • Paperback | 440 pages
  • Ediciones Tecnicas Marcombo
  • Marcombo
  • Spain
  • Spanish
  • 842671594X
  • 9788426715944

Table of contents

Bloc 1: AritmŠtica i …lgebra
Tema 1: Conjunts numŠrics
1.1.Nombres naturals. Divisibilitat.
1.2.Nombres enters.
1.3.Nombres racionals.
1.4.Nombres reals.
1.5.PotŠncies i radicals.
1.6.Notaci¢ cient¡fica.
1.7.Logaritmes.
Tema 2: Equacions
2.1.Equacions de primer grau amb una inc•gnita.
2.2.Sistemes d'equacions.
2.3.Equacions de segon grau.
2.4.Equacions irracionals.
2.5.Equacions exponencials i logar¡tmiques.
2.6.InterŠs simple i compost
Tema 3: Polinomis
3.1.Polinomis.
3.2.Operacions amb polinomis.
3.3.Teorema del residu.
3.4.Arrels d'un polinomi.
3.5.Factoritzaci¢ de polinomis.
3.6.Divisibilitat de polinomis.
3.7.Fraccions algebraiques.
Bloc 2: Geometria
Tema 4: Trigonometria
4.1.Figures planes. ·rees.
4.2.Cossos geomŠtrics. Volums.
4.3.Trigonometria.
4.4.Escales.
Tema 5: Vectors en el pla
5.1.Vectors en el pla.
5.2.Rectes en el pla.
Tema 6: Nombres complexos
6.1.El conjunt dels nombres complexos.
6.2.Operacions amb nombres complexos
Bloc 3: Funcions i gr…fics
Tema 7: Funcions
7.1.Funcions.
7.2.L¡mits de funcions.
7.3.Continu‹tat de funcions
Tema 8: Derivades
8.1.Derivades.
8.2.Aplicacions de les derivades.
Bloc 4: Estad¡stica i probabilitat
Tema 9: Estad¡stica unidimensional
9.1.Taules i gr…fics.
9.2.Par…metres estad¡stics
Tema 10: Estad¡stica bidimensional
10.1.Distribucions bidimensionals.
10.2.Relaci¢ entre les variables. Correlaci¢.
10.3.Rectes de regressi¢.
Tema 11: Probabilitat
11.1.Experiments aleatoris. Esdeveniments.
11.2.Probabilitat.
11.3.Experiments compostos. Diagrames en arbre.
show more