MÄsta pro lidi

MÄsta pro lidi

4.32 (642 ratings by Goodreads)
By (author) 

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Za více než ÄtyÅicet let pomohl Jan Gehl pÅemÄnit mÄstské prostÅedí na celém svÄtÄ na základÄ svého celoživotního výzkumu tak, aby lidé skuteÄnÄ využívali, respektive mohli využívat, prostory, kde žijí a pracují. V této revoluÄní knize prezentuje Gehl své poslední dílo â vytváÅení nebo pÅetváÅení mÄsta do lidského mÄÅítka. JasnÄ vysvÄtluje a popisuje metody a nástroje, které používá k tomu, aby pÅetvoÅil nefunkÄní mÄsto do takové mÄstské krajiny, jakou by mÄla být: mÄstem pro lidi. S ohledem na mÄnící se demografické faktory a mÄnící se životní styl, Gehl zdůrazÅuje ÄtyÅi základní otázky, které pokládá za nezbytné zodpovÄdÄt k tomu, aby bylo plánování rozvoje mÄsta úspÄÅ¡né. VysvÄtluje, jak vytvoÅit mÄsta, která jsou živá, bezpeÄná, udržitelná a zdravá. ZamÄÅení na tyto otázky vede Gehla k pÅemýšlení i o tom nejvÄtším mÄstÄ ve velmi malém mÄÅítku. Podle Gehla je tÅeba vnímat mÄstské prostÅedí prostÅednictvím pÄti lidských smyslů ze zkuÅ¡enosti pÅi rychlosti chůze, spíše než pÅi rychlosti jízdy autem nebo autobusem. Tento detailní pohled je podle jeho názoru velmi Äasto v souÄasných projektech opomíjen. V závÄreÄné kapitole se Gehl vÄnuje plánování mÄstského prostÅedí zamÄÅeného na lidské mÄÅítko v rychle rostoucích mÄstech v rozvojových zemích. "Toolbox" pak pÅedstavuje klíÄové principy, pÅehledy metod a seznamy klíÄových slov. Kniha je bohatÄ ilustrovaná více než sedmi sty fotografiemi, kresbami a ukázkami Gehlových prací po celém svÄtÄ. V dobÄ, kdy Praha i další Äeská mÄsta hledají svůj urbanistický plán, je kniha Jana Gehla nejen inspirativní, ale i potÅebná. Na pÅíkladech mnoha mÄst, bohatÄ ilustrovaných fotografiemi a plány Jan Gehl formuje mÄsto ne pro úzkou skupinu lidí nebo jako inženýrskou Äi dopravní strukturu, ale jako pÅirozenou harmonii procházejícího jedince. David Vávra, herec a architekt Jan Gehl nás svým zasvÄceným pohledem a naléhavým tónem dokáže pÅesvÄdÄit, že mÄsta se mohou stát pÅíjemným místem k životu. Až knížku doÄtete, poÅ¡lete ji svému starostovi! Petr Kratochvíl, teoretik architektury Architekt Jan Gehl zavrÅ¡uje svá padesátiletá pozorování chování a potÅeb obyvatel mÄst touto vrcholnÄ Ätivou a srozumitelnÄ podanou knihou-pÅíruÄkou pro vÅ¡echny, kteÅí život ve mÄstÄ milují a chtÄjí se na tvorbÄ lepších mÄst - mÄst pro lidi - aktivnÄ podílet. Procestoval za nás celý svÄt, aby zjistil, že základní potÅeba a hlavní radost lidí zůstává stejná. Totiž potkávat se s dalšími lidmi. UmožnÄme jim to. Osamu Okamura, architekt a šéfredaktor architektonického Äasopisu ERA21show more

Product details

  • Paperback | 262 pages
  • Partnerství
  • Czech
  • 9788026020806

Rating details

642 ratings
4.32 out of 5 stars
5 50% (319)
4 35% (226)
3 13% (84)
2 2% (12)
1 0% (1)
Book ratings by Goodreads
Goodreads is the world's largest site for readers with over 50 million reviews. We're featuring millions of their reader ratings on our book pages to help you find your new favourite book. Close X