Ludowcy I Problematyka Agrarna Na Poczatku XXI Wieku
43%
off

Ludowcy I Problematyka Agrarna Na Poczatku XXI Wieku

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

Publikacja zawiera zbiór artykuÅów podejmujÄcych tematykÄ ruchu ludowego i myÅli agrarnej na przeÅomie XX i XXI wieku. W poszczególnych rozdziaÅach ksiÄżki autorzy poddali analizie gÅównie dziaÅalnoÅÄ Polskiego Stronnictwa Ludowego, które jest najwiÄkszym, stabilnym przedstawicielem ruchu ludowego po 1989 r. pod wzglÄdem poparcia wyborczego i liczby czÅonków. Autorzy szczegóÅowo omówili m.in. strukturÄ i poparcie wyborcze partii, ich udziaÅ w rzÄdach, programy gospodarcze, a także ksztaÅtowanie wizerunku partii w ostatnich 18 latach. Ostanie dwa rozdziaÅy poÅwiÄcone sÄ elementom agraryzmu w Samoobronnie RP, a także funkcjonowaniu ugrupowaÅ nawiÄzujÄcych do idei agraryzmu w Europie Årodkowo- Wschodniej. Jest to druga publikacja należÄca do serii wydawniczej Polityka POLSKA, która opisuje ruchy polityczne po 1989 r.KsiÄżka jest adresowana do: - osób prowadzÄcych badania naukowe na temat partii politycznych, systemu politycznego RP, marketingu politycznego, myÅli politycznej,- studentów kierunków: politologia, socjologia, historia,- dziaÅaczy partii i organizacji politycznych.Autorzy majÄ nadziejÄ, że niniejsza publikacja znajdzie swoje miejsce wÅród opracowaÅ badajÄcych rolÄ ruchu ludowego i ugrupowaÅ odwoÅujÄcych siÄ do myÅli agrarnej w systemie wÅadzy. Na rynku nie ma osobnej publikacji - monografii, czy pracy zbiorowej, która obejmowaÅaby caÅoÅÄ zarówno rozwój ugrupowaÅ, udziaÅ w wyborach, jak i myÅl politycznÄ. PodstawowÄ zaletÄ opracowania jest szczegóÅowa analiza wydarzeÅ, jakie miaÅy miejsce w ostatnich latach.Recenzji ksiÄżki dokonaÅ prof. dr hab. Jan Jachymekshow more

Product details

  • Hardback | 163 pages
  • 165 x 235 x 10mm | 280g
  • MARINA
  • WrocÅaw, United States
  • English, Polish
  • 1. Auflage.
  • 8361872124
  • 9788361872122