La Karavano

La Karavano

By (author) 

List price: US$8.54

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Excerpt: ... eble unu horon proksimume, kiam revekis lin la brilo de lampo, kiu pikis blindige liajn okulojn. Li suprensidi is en la lito, sed kredis, ke li ankora son as, ar anta li staris tiu nigre-bruna hometo el la tendo de Orbasano, tenante lampon en la mano kaj distordante sian bu a on en malagrablegan rideton. Mustafa ekpremetis al si la brakon kaj irpin is la nazon, por sin konvinki, u li vere maldormas; sed la apera o restis kiel anta e. "Kion vi volas apud mia lito?" ekkriis Mustafa, rekonscii inte el sia mirego. "Nu, ne tiel eksciti u, sinjoro," parolis la hometo; "mi bone divenis, kial vi venis i tien. Vian estimindan viza on mi anka ne forgesis; tamen, por diri la veron, se mi ne estus, per mia propra mano, helpinta pendigi la Ba aon, vi eble min trompus. Sed nun mi estas i tie, por fari al vi demandon." "Anta io diru, kiel vi i tien venis," rediris al li Mustafa, kiu koleregis pro tio, ke li nun estas elperfidita. -- "Tion mi ja tre volonte diros al vi," respondis la alia. " ar mi ne povis plu vivi en bona interrilato kun la Forta, mi forkuris. Sed vi, Mustafa, estis en realeco la ka zo de nia malpaco, kaj tial vi devas doni al mi vian fratinon, kiel edzinon, rekompence de kio mi helpos vin amba forkuri. Se vi in ne donos, mi iros al mia nova sinjoro kaj rakontos al li iom pri la nova Ba ao." Mustafa frenezi is de teruro kaj kolero. Nun, kiam li kredis, ke li certe atingis la celon de siaj deziroj, venis tiu mizerulo kaj ilin vanigis. Estis nur unu rimedo, kiu povus sukcesigi lian projekton: la malhometon li nepre devas mortigi. Per unu salto li do el eti is al li el la lito; sed lia malamiko, sendube anta vidinte ion similan, lasis fali la lampon, ke i estingi is, kaj forkuregis en la mallumo, freneze kriante...
show more

Product details

  • Paperback | 34 pages
  • 189 x 246 x 2mm | 82g
  • United States
  • Esperanto
  • black & white illustrations
  • 1236722485
  • 9781236722485