Kungl. Vitterhets, Historie Och Antikvitets Akademiens Handlingar Volume 17

Kungl. Vitterhets, Historie Och Antikvitets Akademiens Handlingar Volume 17

List price: US$17.16

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can usually download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Not illustrated. 1846 edition. Excerpt: ...som af de sysslolose, varfvade ryttarne eller knektarne forofvades, till en stor del forsvunno. Begagnade sasom lon for embetsman i allmanhet, och utstrackte ofver en viss grans, voro likval forlaningarne atfoljde af olagenheter, hvilka redan i borjan af Gustaf Adolfs regering blefvo foremal for en allman klagan, och endast till en del kunde afhjelpas genom den ordning vid krigsfolkets aflonande, som ar 1612 infordes 3"). Forlaningar bade blifvit sa allmant utdelade i hela landet, att den ringa del deraf, som annu var qvar under Kronan, icke formadde bara de dryga skatterna. Skattehemmans agare och aboer pa krono-hemman blef vo ofta valdsamt fordrifne derifran afdem, somerhallit sct m ma hemman i forlaning; de som fingo qvarstanna blel'vo alldeles utarmade, emedan forlaningarne vanligen gafvos pa obestamd tid, ochden, som deraf kommit i besittning, ville saledes i bast hereda sig den storsta mojliga vinst, som for tillfallet kunde erhallas. Afven forlaningarnes innehafvare bade stundom anledning till miscnoje. Bade Officerare och gemene, som ordentligen fullgjorde sin rusttjent, klagade, att Kronofogdar och Haradsskrifvare icke dess mindre utfordrade skatten under deras franvaro, drefvo deras hustrur fran bemmanen, och forhollo hvad dem var anslaget till rustningshjelp, hvarfore Konungen sedan maste gifva dem ersattninf. Med anledninsr af dessa klaro 5 OD mal foreslog Faltmarskalken...
show more

Product details

  • Paperback | 82 pages
  • 189 x 246 x 4mm | 163g
  • United States
  • English
  • black & white illustrations
  • 1236757920
  • 9781236757920