Krytycy demokracji
32%
off

Krytycy demokracji

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 4 business days
When will my order arrive?

Description

"XIX i XX wiek to okres gdy prÄdy demokratyczne toczÄ Åmiertelne zmagania, najpierw z królami zjednoczonymi w ÅwiÄtym Przymierzu, a nastÄpnie z totalitaryzmami (komunizm i faszyzm). W walkach tych zwolennicy demokracji przedstawiali jÄ jako zasadÄ wolnoÅci przeciwko tyranii; jako koncepcjÄ swobodnego wyboru przeciwko przymusowi. Jest rzeczÄ poniekÄd zastanawiajÄcÄ, że sytuacja ta ulegÅa caÅkowitej metamorfozie, gdy najważniejsze systemy niedemokratyczne zostaÅy pokonane. TriumfujÄca demokracja dokonaÅa radykalnej transformacji swojej wÅasnej ÅwiadomoÅci. PrzestaÅa siÄ postrzegaÄ jako âwolnoÅciowa" alternatywa, przeistaczajÄc siÄ w system bezalternatywny. PrzywoÅywana tu koncepcja âkoÅca historii" stanowi ważki element ideologizacji demokracji, która sama siebie zaczÄÅa postrzegaÄ jako rodzaj Królestwa Bożego na ziemi, dla którego nie ma alternatywy. Demokracja z pewnego sposobu obierania wÅadzy przeistoczyÅa siÄ w ideologiÄ, rodzaj ludzkiej religii, gdzie czÅowiek uprawia kult samego siebie".C. Kalita, A. Wielomski, fragment wstÄpushow more

Product details

  • Paperback | 338 pages
  • 150 x 210 x 18mm | 450g
  • ARTE
  • BiaÅa Podlaska, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8361938125
  • 9788361938125