Kraina szlaczkow dwoch malych slimaczkow
27%
off

Kraina szlaczkow dwoch malych slimaczkow

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

âKraina szlaczków dwóch maÅych Ålimaczkówâ to zeszyt ÄwiczeÅ grafomotorycznych przygotowujÄcych dzieci w wieku przedszkolnym do nauki pisania oraz podnoszÄcych poziom pisania dzieci w mÅodszym wieku szkolnym.Zawarte tutaj Äwiczenia dzieci mogÄ wykonywaÄ w indywidualnym tempie â zależnym od ich sprawnoÅci manualnych. Äwiczenia rozpoczÄÄ należy od wykonania jednej linii, a nastÄpnie zwiÄkszaÄ ich liczbÄ w miarÄ nabywania przez dziecko sprawnoÅci. Każdy wzór powinien byÄ Äwiczony wielokrotnie, z wykorzystaniem sztywnej folii i pisaka suchoÅcieralnego. Dopiero po poprawnym odtworzeniu wzoru dziecko może narysowaÄ go w zeszycie, używajÄc pisaka lub grubo piszÄcej kredki.Wzory wymagajÄce od dziecka pisania caÅej linii, bez odrywania rÄki stanowiÄ duÅ¼Ä trudnoÅÄ, majÄ jednak istotne znaczenie w opanowaniu umiejÄtnoÅci pÅynnego pisania.Zawarte w zeszycie szlaczki i rysunki mogÄ posÅużyÄ także Äwiczeniom w nazywaniu kierunków, wielkoÅci czy ksztaÅtów, a także w opowiadaniu treÅci obrazków. Rysunki można kolorowaÄ zgodnie z poleceniem nauczyciela lub wedÅug pomysÅów dzieci.âKraina szlaczków dwóch maÅych Ålimaczkówâ to Äwiczenia, które pozwolÄ dziecku uzyskaÄ takÄ sprawnoÅÄ manualnÄ, by mogÅo dobrze sobie radziÄ w dalszych etapach nauki pisania.show more

Product details

  • Paperback | 64 pages
  • 175 x 240 x 6mm | 185g
  • Olimp Media
  • Poland
  • Polish
  • 8392723236
  • 9788392723233