Kompas

Kompas

By (author) 

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

V knize Kompas jsou popisovány potíže, na nÄž narazili ti, kdož se pokouÅ¡eli zdokonalit tento nástroj â jehož si námoÅníci Å¡estnáctého století natolik cenili, že každému muži, jenž byl pÅistižen pÅi úmyslném poÅ¡kozování kompasu, byla podle dobového zákona dýkou pÅibodnuta ruka ke stÄžni.Po témÄÅ tisíc let pÅedstavoval magnetický kompas jediný nástroj, do kterého námoÅníci vkládali víru a jemuž svÄÅovali životy. AvÅ¡ak nikdo na toto zaÅízení nesmÄl spoléhat bezvýhradnÄ, neboÅ¥ jinak se kompas mohl zachovat jako náladový antický bůh a zavést za trest loÄ do záhuby.Alan Gurney zaÄíná svoji knihu pÅíbÄhem supermoderní jachty, jejíž elektronické navigaÄní pÅístroje hromadnÄ selhaly, a posádka se tudíž musela plavit podle smÄru vÄtru a hvÄzd. Na tomto pÅíbÄhu ze souÄasné doby dokládá nemÄnnou důležitost kompasu. Pak se vrací o nÄkolik století zpÄt, aby vysvÄtlil, jak se námoÅní národy dostaly do tohoto stadia.Jedenadvacet kapitol Kompasu je Åazeno volnÄ chronologicky a v nÄkterých z nich autor dÄlá urÄitou odboÄku, aby se mohl vÄnovat zvláštÄ významným osobnostem nebo námÄtům. PÅestože se zabývá obdobím dlouhým tisíc let, nejsou v knize nikde nudná místa. Jeho osobní vášeÅ pro moÅe a pÅíbÄhy s ním spojené je patrná na každé stránce. Gurney vdechuje život instrumentu, který Victor Hugo nazýval âduší lodiâ. Ve své knize, jež je ÄásteÄnÄ historií kompasu, ÄásteÄnÄ dobrodružnou literaturou faktu, vzdává souÄasnÄ hold lidské genialitÄ i záhadám moÅe. ÄlovÄk Äte její stránky jedním dechem.show more

Product details

  • Loose-leaf | 264 pages
  • BB Art
  • Czech
  • 9788073814342