Komedia wedlug Terencjusza
23%
off

Komedia wedlug Terencjusza

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 4 business days
When will my order arrive?

Description

Terencjusz â podstawowa lektura szkolna caÅej starożytnoÅci, Åredniowiecza, odrodzenia; źródÅo inspiracji dla komedii chrzeÅcijaÅskiej, teatrów konwiktowych, dramy mieszczaÅskiej; wzór eleganckiej Åaciny jej kolokwialnym rejestrze; skarbnica sentencjiâ¦Terencjusz staÅ siÄ tak popularny, że przestaÅ interesowaÄ badaczy, wydawaÅo siÄ bowiem, że nie można już nic powiedzieÄ, co nie zostaÅoby powiedziane wczeÅniejA jednak ostatnie dwie dekady przyniosÅy prawdziwy renesans w badaniach nad tym poetÄ, a w konsekwencji nowe, niekiedy zaskakujÄce odczytanie jego komedii. Nawet skÄpe informacje o życiu i walce o scenÄ zyskaÅy w tym Åwietle odmienne niż dotÄd oblicze. Oddawana do rÄk czytelnika monografia stara siÄ zaprezentowaÄ caÅe to spektrum interpretacji wraz z propozycjami autorki.Terencjusza najbardziej interesuje czÅowiek, jego osobowoÅÄ, charakter, zalety i przywary, ale także reakcje na uwikÅanie w codzienne i niecodzienne problemy. Nie bez powodu mówi siÄ, że każda ze sztuk to wnikliwe studium psychologiczne. Dlatego monografia najwiÄcej miejsca poÅwiÄca temu wÅaÅnie zagadnieniu.Stara siÄ także pokazaÄ, że Terencjusz nawet nie próbuje konkurowaÄ ze swoim poprzednikiem â Plautem, nie pociÄga go powielanie schematów fabularnych, a jedynie ich przetwarzanie. Wyraźnie widaÄ, że nie chce naÅladowaÄ, przeciwnie â ucieka od ustanowionego przez Plauta wzorca, szukajÄc dla siebie nowych, bo zmodyfikowanych, form zgranych już motywów.Monografia weryfikuje także dotychczasowe ustalenia w dziedzinie jÄzyka i metryki. PodkreÅla, że sztuki Terencjusza peÅne sÄ barwnej metaforyki, nie stroniÄ od obscenicznych skojarzeÅ, postaci nie mówiÄ tak samo, a wykorzystane metra w specyficzny sposób wspierajÄ fabuÅÄ oraz wzmacniajÄ wizerunki bohaterów.Nowa monografia to nowe oblicze Terencjusza.show more

Product details

  • Hardback | 572 pages
  • 150 x 215 x 34mm | 836g
  • Wydawnictwo Naukowe UMK
  • ToruÅ, Poland
  • Polish
  • 839416661X
  • 9788394166618