Kodeks spolek handlowych Komentarz

Kodeks spolek handlowych Komentarz

List price: US$160.64

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Komentarz objasnia tresc przepisow Kodeksu spolek handlowych ze szczegolnym uwzglednieniem orzecznictwa oraz pogladow doktryny. Publikacja omawia szczegolowo wszystkie zmiany do KSH wprowadzone przez: ustawe z 23.10.2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spolek handlowych, ustawe z 5.12.2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spolek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawe z 13.2.2009 r. o zmianie ustawy o dzialalnosci ubezpieczeniowej oraz niektorych innych ustaw, ustawe z 4.10.2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentow finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spolkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw. W jednym z najbardziej cenionych na rynku prawniczym w zakresie prawa handlowego Komentarzu omowiono cele, dla ktorych wprowadzono przepisy KSH, a takze przede wszystkim praktyczne skutki ich obowiazywania.

Wprowadzone przez wymienione nowelizacje zmiany maja m.in. na celu wdrozenie przepisow dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.12.2004 r. w sprawie harmonizacji wymogow dotyczacych przejrzystosci informacji o emitentach, ktorych papiery wartosciowe dopuszczane sa do obrotu na rynku regulowanym, oraz dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.7.2007 r. w sprawie wykonywania niektorych praw akcjonariuszy spolek notowanych na rynku regulowanym (Dz. Urz. UE L 184/17 z 14.07.2007). Poza tym celem zmian KSH jest uproszczenie i uelastycznienie dotychczasowych rozwiazan dotyczacych instytucji kapitalu zakladowego przy zachowaniu dotychczasowych zalozen podstawowych. Taki zabieg ma wzmocnic efektywnosc i konkurencyjnosc spolek, nie obnizajac jednoczesnie poziomu ochrony interesow wierzycieli i akcjonariuszy, jaki wiaze sie z instytucja kapitalu zakladowego (dyrektywa 2006/68/WE).
show more

Product details

  • Hardback | 1272 pages
  • 165 x 245 x 55mm | 1,990g
  • C.H. BECK
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 4. Auflage.
  • 8325502509
  • 9788325502508