Kodeks rodzinny i opiekunczy Komentarz

Kodeks rodzinny i opiekunczy Komentarz

List price: US$67.48

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Komentarz do ustawy - Prawo rodzinne i opiekuńcze jako pierwszy na rynku prezentuje w sposób najbardziej wyczerpujący starannie wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych w zakresie prawa rodzinnego oraz rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. Uwzględniono wiodącą linię orzecznictwa, również tę najnowszą, w tym orzeczenia jeszcze niepublikowane oraz istotne dla praktyki stosowania prawa poglądy doktryny.

Autorzy - pracownicy naukowi, równocześnie wykonujący zawody prawnicze - poddając wnikliwej analizie poszczególne instytucje kodeksu nie poprzestają tylko na ukazywaniu problemów, ale poszukują właściwej interpretacji przepisów i proponują możliwe rozwiązania.

Na szczególną uwagę zasługują omówienie po raz pierwszy niezwykle ważnych zagadnień związanych z rozwojem nowoczesnych technik medycznych, w szczególności pozwalających na poczęcie dziecka w wyniku zabiegu medycznego w kontekście uprawnień rodzinnoprawnych ojca dziecka oraz przedstawienie relacji pomiędzy uregulowaniami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego a ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i innymi aktami z zakresu prawa socjalnego.
Drugie wydanie komentarza uwzględnia wszystkich najważniejsze zmiany ustawodawcze, które miały miejsce od czasu pierwszej jego edycji w 2010 r., w tym m.in.:

- dużą nowelizację związaną w wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która dodała przepisy określające zasady umieszczania dziecka (rodzeństwa) w pieczy zastępczej, jego powrotu do rodziny, wyboru osoby sprawującej pieczę zastępczą,
- zasadę zaliczenia do majątku wspólnego kwoty składek zewidencjonowanych na specjalnym subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
show more

Product details

  • Paperback | 1004 pages
  • 170 x 240 x 40mm | 1,260g
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 2. Auflage.
  • 8326443158
  • 9788326443152