Kobiety nie placza
34%
off

Kobiety nie placza

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

Wieczorem Olga rozpoczÄÅa lekturÄ otrzymanych dokumentów: Komendant Armii Krajowej âLeÅnikâ, donosiÅ: âZe szczególnym okrucieÅstwem rozprawili siÄ Niemcy z Mazurami z powiatu DziaÅdowo po przekroczeniu granicy w 1939 roku. Na przykÅad Herbert Wiebe, czÅonek Salbstschutzu w obecnoÅci Edwarda Owasta i Fredricha Feijfera dokonali zbrodni na Janie WiÅniewskim, Józefie UrbaÅskim i bÄdÄcej w ciÄży Rozalii SkowroÅskiej. Skatowanych Polaków wywieziono do lasu w okolicach Lidzbarka Welskiego, gdzie Wiebe nożem wydÅubywaÅ oczy swym ofiarom, obcinaÅ im palce u rÄk i nóg, a nastÄpnie po dokonanych torturach kolbÄ karabinu rozbijaÅ im gÅowy. Podobny los spotkaÅ innych Mazurów z powiatu dziaÅdowskiego, przeważnie znanych ze swej propolskoÅci. Tego, czego dokonaÅ demonstracyjnie Wiebe dokonywali później funkcjonariusze gestapo, maltretujÄc aresztowanych. Komendant AK â âLeÅnikâ.Kilka innych kartek czytanych dokumentów dotyczyÅo jeÅców wojennych: â29.09 1939 r. ZabierajÄ nas grupami. W dalszym ciÄgu nie wiemy dokÄd. Skierowano mnie razem z 50 jeÅcami. Już dziÅ zapÄdzili nas do kopania kartofli. JesteÅmy gÅodni, brudni, zawszeni. Na kolacjÄ dostajemy kocioÅ nieobranych kartofli. Åpimy w remizie strażackiej zamkniÄci. Nawet potrzeby fizjologiczne musimy zaÅatwiaÄ na Sali. Nie pomagajÄ tÅumaczenia, że jesteÅmy jeÅcami wojennymi ... W. PoÅabski, byÅy żoÅnierz Wojska Polskiego, 19 ppâ. Do tej notatki doklejony byÅ wyciÄg instrukcji z dnia 8 wrzeÅnia 1941 roku Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu: âNależy dokonywaÄ selekcji jeÅców i likwidowaÄ osoby niepożÄdane ...âW miarÄ czytania dokumentów Olga coraz bardziej odczuwaÅa potrzebÄ porozmawiania z kimÅ, kto bliżej zna te skomplikowane sprawy. Rokossowski obiecaÅ jej konsultanta, ale zbliżaÅ siÄ wieczór wiÄc postanowiÅa z tym zwróciÄ siÄ do niego jutro, a teraz zapragnÄÅa chwilÄ odpoczÄÄ.Ze wstÄpu do ksiÄżkishow more

Product details

  • Paperback | 124 pages
  • Rozpisani.pl
  • Poland
  • Polish
  • 8393984815
  • 9788393984817