Jutro znow bedzie wczoraj
36%
off

Jutro znow bedzie wczoraj

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

âJutro znów bÄdzie wczorajâ to oryginalnie napisana powieÅÄ, której narracja w caÅoÅci jest prowadzona przez gÅównego bohatera. On â mÅody, dwudziestodwuletni, inteligentny i chorobliwie bogaty â na pozór udaje beztroskiego mÅodzieÅca, zepsutego pieniÄdzmi ojca. W rzeczywistoÅci wykorzystuje swojÄ pozycjÄ spoÅecznÄ, aby brutalnie i bez litoÅci manipulowaÄ ludźmi, którzy go otaczajÄ. Perfidnie i z chirurgicznÄ precyzjÄ tworzy niewidzialnÄ sieÄ powiÄzaÅ i uzależnieÅ. Definiuje otoczenie wedÅug wÅasnych reguÅ. NieustajÄco wykorzystuje ludzi i ich sÅaboÅci, gÅównie tÄ najwiÄkszÄ, nieomal narkotycznÄ, nieodpartÄ, nieuleczalnÄ, chorobliwÄ chÄÄ bycia kimÅ innym, lepszym. Swoje dziaÅania traktuje jak używkÄ, unikalnÄ, wyjÄtkowÄ i skomplikowanÄ w swojej strukturze. To ona popycha go dalej i dalej. Bez emocji, na chÅodno, kalkuluje kogo i jak wplÄtaÄ w swojÄ sieÄ. Wydaje mu siÄ, że w swoim postÄpowaniu doszedÅ po perfekcji. Miasto, w którym żyje, leży u jego stóp. WiÄkszoÅÄ osób siÄ go boi, nie mogÄc jednoczeÅnie tego strachu okazaÄ. W swoich oczach jest nadczÅowiekiem.Pewnego dnia w jego życiu wszystko wywraca siÄ do góry nogami. Jego wiara w swojÄ boskÄ nieomylnoÅÄ zostaje wystawiona na ciÄżkÄ próbÄ. A wÅaÅciwie nieustajÄce pasmo prób. StojÄc na skraju przepaÅci, musi podjÄÄ decyzjÄ, co zrobiÄ dalej. Znacznie trudniejszÄ niż wszystkie, które podejmowaÅ do tej pory. A to dopiero poczÄtekâ¦âTen palant ze zdjÄcia⦠to ja, a przynajmniej tak mogli o mnie wtedy myÅleÄ â gwiazda życia. VIP. Celebryta we wÅasnym Åwiecie. Tak dumny ze swojego statusu, że autografem nazywaÅ spluniÄcie komuÅ w twarz. I jeÅli kiedykolwiek ktoÅ chciaÅby zamieÅciÄ na Wikipedii definicjÄ goÅcia urodzonego w czepku, pewnie mógÅby wkleiÄ moje zdjÄcie. WystarczyÅoby. Nie ma w tym krzty przechwaÅki. Tak namalowany portret sÅużyÅ jednak jako zasÅona dymna dla zupeÅnie innej, gÅÄboko skrywanej osobowoÅci i tego, czym tak naprawdÄ czuÅem, że byÅem. A wÅaÅciwie: stawaÅem siÄâ.T.L. Anselmo to pseudonim artystyczny PrzemysÅawa Witkowskiego. Przemek, rocznik 1979, jest absolwentem WydziaÅu Teologii â kierunek dziennikarstwo i komunikacja spoÅeczna na Uniwersytecie KardynaÅa Stefana WyszyÅskiego. Przez ponad piÄtnaÅcie lat byÅ wokalistÄ w heavymetalowych grupach: Hedfirst i The Supergroup. W sumie wydaÅ piÄÄ profesjonalnych pÅyt, z których czÄÅÄ można nabyÄ w sklepach muzycznych na caÅym Åwiecie. Jest jednÄ z nielicznych osób, która miaÅa możliwoÅÄ wykonania na żywo utworu âRoots Bloody Rootsâ z legendarnym wokalistÄ grupy Sepultura Maxem CavalerÄ podczas koncertu w Warszawie.W mÅodoÅci przez piÄÄ lat byÅ czÅonkiem redakcji magazynu âAktivistâ. Od dawna jest zwiÄzany z branÅ¼Ä przemysÅu spotkaÅ. PeÅniÅ funkcjÄ dyrektora kreatywnego i zarzÄdzajÄcego w topowych agencjach eventowych. Obecnie jako wspóÅwÅaÅciciel firmy Focus Event jest odpowiedzialny za strategiÄ, komunikacjÄ oraz koncepty kreatywne realizowanych wydarzeÅ.show more

Product details

  • Paperback | 290 pages
  • 145 x 205 x 15mm | 360g
  • Rozpisani.pl
  • Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8394568602
  • 9788394568603