Jozef Bobrykowicz, Biskup Biaoruski

Jozef Bobrykowicz, Biskup Biaoruski

By (author) 

List price: US$2.38

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

PostaÄ Józefa Bobrykowicza ma charakter wyjÄtkowy, ponieważ byÅ on pierwszym biskupem biaÅoruskim. WÅadyka nie byÅ biernym obserwatorem wielkich wydarzeÅ w pierwszej poÅowie XVII w., ale sam w istotny sposób kreowaŠówczesnÄ rzeczywistoÅÄ. Bobrykowicz jako mnich i archimandryta wileÅskiego monasteru Åw. Ducha, nauczyciel i rektor tamtejszej szkoÅy brackiej, biskup biaÅoruski posiadaÅ duże możliwoÅci oddziaÅywania na sytuacjÄ wyznaniowÄ i politycznÄ Rzeczypospolitej. W tak trudnym dla kraju okresie nieustannych konfliktów i wojen musiaÅ podejmowaÄ istotne decyzje o jakże brzemiennych dla losów caÅego KoÅcioÅa wschodniego skutkach. Bobrykowski byÅ oskarżany o zbytniÄ lojalnoÅÄ wzglÄdem króla, nadmierne zafascynowanie kulturÄ ÅaciÅskÄ, wspieranie polityki paÅstwa wobec Kozaków, prowadzenie rozmów z unitami. Sytuacja wewnÄtrzna Rzeczypospolitej w pierwszej poÅowie XVII w. wciÄgnÄÅa Józefa Bobrykowicza w centrum wydarzeÅ religijnych. PojawiÅ siÄ ogromny dylemat wyboru. Każda decyzja biskupa powodowaÅa istotne skutki polityczne i wpÅywaÅa na poÅożenie KoÅcioÅa prawosÅawnego. Wybór lepszego rozwiÄzania dla KoÅcioÅa prawosÅawnego nie byÅ jednoznaczny z polepszeniem sytuacji prawnej i spoÅecznej jego wiernych. W sytuacji wielkiego zamÄtu politycznego decyzje elit prawosÅawnych, a do nich należy zaliczyÄ Józefa Bobrykowicza, byÅy czÄsto wypadkowÄ wielu czynników.show more

Product details

  • Hardback | 213 pages
  • 120 x 170 x 10mm
  • Biaoruskie Towarzystwo Historyczne
  • BiaÅystok, United States
  • English, Polish
  • 839150297X
  • 9788391502976