Jestescie na Ziemi, na to rady nie ma!
27%
off

Jestescie na Ziemi, na to rady nie ma!

4 (1 rating by Goodreads)
By (author)  , By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 4 business days
When will my order arrive?

Description

Najwyższy podziw budzi rzetelnoÅÄ i skrupulatnoÅÄ, z jakÄ Antoni Libera i Janusz Pyda prowadzÄ swoje rozmowy. ProwadzÄ je w duchu iÅcie Beckettowskim - ich rozmowy to kompetentne i beztendencyjne odsÅanianie tego, co w tych utworach siÄ znajduje. Szczególna wartoÅÄ tych dialogów pÅynie stÄd, że obu rozmówców ÅÄczy fascynacja twórczoÅciÄ Becketta, a zarazem różni ich ÅwiatopoglÄd. Przy czym szanujÄ wzajemnie swoje punkty widzenia. A nawet gdy dochodzi miÄdzy nimi do sporu, czyniÄ to z takÄ kulturÄ i wdziÄkiem, że zapewne nie każdy czytelnik zauważy, że siÄ kÅócÄ. Tak bardzo nastawieni sÄ na to, by pomóc zrozumieÄ, co ten wielki pisarz ma do powiedzenia naszej epoce.Z posÅowia o. prof. Jacka Salija OP Czy rzeczywiÅcie żyjemy w epoce postchrzeÅcijaÅskiej, jak zdawaÅ siÄ to widzieÄ wÄtpiÄcy Samuel Beckett, jeden z najwiÄkszych, a zarazem najbardziej radykalnych pisarzy XX wieku, wielojÄzyczny Irlandczyk, laureat literackiej Nagrody Nobla z 1969?Czy rzeczywiÅcie CzÅowiek to "bezdomny" w kosmosie - istota porzucona, zapomniana, wyklÄta, nad którÄ nikt nie czuwa i nikt siÄ nie zmiÅuje? Czy nie ma dla niego ratunku, pocieszenia, zbawienia? Czy Ziemia to raczej piekÅo, a nie droga czyÅÄcowa prowadzÄca do Nieba? Czy los rodzaju ludzkiego to jedynie mÄczarnia, miotanie siÄ w ciemnoÅci - krzyż pospolity, tortura, a nie Krzyż Odkupienia?O tych fundamentalnych dla naszej kultury sprawach dyskutujÄ ze sobÄ Antoni Libera, pisarz, tÅumacz i znawca Becketta, i Janusz Pyda OP, dominikanin, wykÅadowca i duszpasterz akademicki.PasjonujÄcy dialog o sensie życia i Åwiata poprzez interpretacjÄ wielkich dzieÅ literackich. Jedyny w swoim rodzaju spór ÅwiatopoglÄdowy. WyjÄtkowe Åwiadectwo pasji poznawczej, troski i wzajemnego szacunku.show more

Product details

Rating details

1 ratings
4 out of 5 stars
5 0% (0)
4 100% (1)
3 0% (0)
2 0% (0)
1 0% (0)
Book ratings by Goodreads
Goodreads is the world's largest site for readers with over 50 million reviews. We're featuring millions of their reader ratings on our book pages to help you find your new favourite book. Close X