Jeden obraz - wiele slow
43%
off

Jeden obraz - wiele slow

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

PokazujÄc Åwiat fotografii, Autorka zaprasza do odważnego i twórczego rozwoju w zawodzie wymagajÄcym profesjonalnego podejÅcia, dobrej obserwacji, wrażliwoÅci i wyczucia. Pokazuje, jak rozwijaÄ w sobie te umiejÄtnoÅci, skÄd czerpaÄ inspiracjÄ, jak korzystaÄ z wÅasnych zasobów. Inspiruje do pracy z fotografiÄ z pasjÄ i zaangażowaniem. DuÅ¼Ä wartoÅciÄ jest to, że ksiÄżka jest zapisem autentycznych doÅwiadczeÅ i wiedzy zdobytych na polskim rynku. Na takÄ ksiÄżkÄ czekaÅam. Nowatorska, przeÅamujÄca standardy, aktywizujÄca. Napisana gdzieÅ pomiÄdzy uważnoÅciÄ, kreatywnoÅciÄ a coachingiem. Tym bardziej cieszy, że jej twórcÄ jest polska autorka, Dorota Raniszewska, którÄ dotychczas znaÅam jako trenera i coacha. Polecam wszystkim zaangażowanym w rozwój, czy to jednostek, czy też organizacji.Inga BieliÅska, wiceprezes ICF Polska, trener biznesu i coachAutorka bardzo rzeczowo i hojnie dzieli siÄ swojÄ wiedzÄ dotyczÄcÄ wykorzystania fotografii i w pracy coacha, nauczyciela czy trenera. Osobiste historie autorki, jej bliskich osób, ludzi spotkanych na jej zawodowej Åcieżce sÄ pisane prosto z serca, a jednoczeÅnie pokazujÄ konkretne przykÅady możliwoÅci twórczego wykorzystania fotografii i w kontekÅcie rozwoju osobistego.KsiÄżka inspiruje do refleksji i korzystania z doÅwiadczeÅ w niej opisanych i uwiecznionych na piÄknych fotografiach.MaÅgorzata Nader (LebiedziÅska), menedżer, konsultant, trener i coach(ICC, Marshall Goldsmith, Co-Active Coachingshow more

Product details

  • Paperback | 152 pages
  • 140 x 200 x 9mm | 194g
  • Rozpisani.pl
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 8394602304
  • 9788394602307