Jak stworzyc system transakcyjny do inwestowania na gieldzie
33%
off

Jak stworzyc system transakcyjny do inwestowania na gieldzie

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 4 business days
When will my order arrive?

Description

Ceny na gieÅdzie rosnÄ, potem spadajÄ, znów rosnÄ...Trudno okreÅliÄ dobry moment na wejÅcie lub wyjÅcie z inwestycji.Ta ksiÄżka pokazuje, jak rozwiÄzaÄ ten dylemat. DziÄki tej ksiÄżce:??zapanujesz nad wÅasnymi emocjami, zwiÄzanymi z procesem inwestowania, i staniesz siÄ skuteczniejszym inwestorem;??zrozumiesz, dlaczego to nie sposób wejÅcia na rynek jest gÅównym czynnikiem odpowiedzialnym za zarabianie na gieÅdzie, i dowiesz siÄ, co tak naprawdÄ o tym decyduje;??poznasz, jakie sÄ wszystkie elementy prawidÅowo skonstruowanego systemu transakcyjnego, i co wpÅywa na to, że dany system âzarabiaâ;??dowiesz siÄ, dlaczego kupno gotowego systemu nie pozwala na zarabianie pieniÄdzy;??otrzymasz szczegóÅowÄ instrukcjÄ âkrok po kroku", jak stworzyÄ i przetestowaÄ wÅasny system, poczÄwszy od znalezienia i pobrania danych historycznych, poprzez ich selekcjÄ i weryfikacjÄ, wybór narzÄdzi analizy technicznej, ich optymalizacjÄ, generowanie transakcji (sygnaÅów kupna i sprzedaży), zarzÄdzanie wielkoÅciÄ pozycji (wielkoÅciÄ ryzykownego i inwestowanego kapitaÅu), obliczanie wyników (zysków i strat), aż po analizÄ uzyskanych parametrów, pozwalajÄcych oceniÄ przydatnoÅÄ systemu;??poznasz możliwe âpuÅapkiâ testów na danych historycznych, aspekty psychologiczne inwestowania i stosowania systemów transakcyjnych w warunkach rzeczywistych.Gdy system kupisz, prawdopodobnie przegrasz.JeÅli go stworzysz, zwiÄkszysz szansÄ na wygranÄ.KsiÄżka zawiera szczegóÅowÄ instrukcjÄ tworzenia systemu transakcyjnego do inwestowania na gieÅdzie za poÅrednictwem funduszy akcyjnych i pieniÄżnych. Niemniej przedstawione zasady budowania, testowania, analizowania mogÄ zostaÄ wykorzystane podczas tworzenia systemów do inwestowania w inne instrumenty finansowe, np. akcje, kontrakty na akcje, indeksy, surowce, towary itp., co potwierdzajÄ przytoczone w ksiÄżce przykÅady.KsiÄżka jest wzbogacona o 55 plików Excela (z kolejnymi etapami tworzenia, testów i analizy opisanego systemu), które można pobraÄ ze strony internetowej http://lotdocelu.pl/.show more

Product details

  • Paperback | 221 pages
  • Rozpisani.pl
  • Poland
  • Polish
  • 8393854083
  • 9788393854080