Jak rozmawiac z psem

Jak rozmawiac z psem

By (author) 

Currently unavailable

Description

Profesor Stanley Coren jest wykÅadowcÄ psychologii na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej, autor The Left-Hander Syndrom, Inteligencja psów, Sleep Thieves, What Do Dogs Know? ,Dlaczego kochamy psy? Prowadzi wÅasny program telewizyjny Good Dog! Mieszka w Vancouver, w Kolumbii Brytyjskiej, w Kanadzie. OpierajÄc siÄ na poważnych badaniach nad zachowaniem zwierzÄt, (...)a także na latach wÅasnych doÅwiadczeÅ, Coren dowodzi, że przeciÄtny pies domowy jest w stanie rozumieÄ ludzkÄ mowÄ na poziomie dwuletniego dziecka. Wprawdzie rozmowy na poziomie Lassie, wykreowane przez hollywoodzkÄ fabrykÄ snów możemy odÅożyÄ miÄdzy bajki, ale dziÄki Corenowi przekonujemy siÄ, że prawdziwe porozumiewanie siÄ z psami, daleko wykraczajÄce poza ramy wydawania i sÅuchania komend, jest możliwe. Coren zajmuje siÄ nie tylko sÅowami, dźwiÄkami, dziaÅaniami i znakami, jakimi my możemy przekazywaÄ psom rozmaite komunikaty, ale także opisuje znaki i komunikaty, jakie one wysyÅajÄ do nas. Åatwe do zastosowania sposoby, dziÄki którym my, ludzie możemy naÅladowaÄ jÄzyk, w jakim psy porozumiewajÄ siÄ miedzy sobÄ, sugestywne rysunki, objaÅniajÄce subtelnoÅci mowy ciaÅa, oraz podrÄczny sÅowniczek i rozmówki w pieskim, czyniÄ z tej ksiÄżki niezastÄpiony podrÄcznik dla miÅoÅników psów, dziÄki któremu bÄdÄ mogli nawiÄzaÄ prawdziwy, gÅÄboki kontakt ze swoimi ulubieÅcami.show more

Product details

  • Paperback | 294 pages
  • 145 x 205 x 16mm | 380g
  • GALAKTYKA
  • Łódź, Poland
  • Polish
  • 3. Auflage.
  • 8389896877
  • 9788389896872