Ja, podchorÄży

Ja, podchorÄży

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

Autor byŠżoÅnierzem zawodowym caÅe dwadzieÅcia osiem lat i dwa miesiÄce. Jest dumny, mimo że w latach, o których jest ta opowieÅÄ, mówiono o żoÅnierzach różnie, uważajÄc za opokÄ systemu; w latach jego mÅodoÅci, zwanego PolskÄ RzeczypospolitÄ LudowÄ (PRL), która obecnie â sÅusznie czy nie â traktowana jest jako Polska drugiej kategorii, w niektórych krÄgach nawet jako czas zbrodni i tortur.Dla nich, mÅodych ludzi, którzy zdecydowali siÄ przywdziaÄ mundur podchorÄżego, innejPolski nie byÅo. Socjalistyczna czy nie â byÅa ich ojczyznÄ. Czy gotowi byliby oddaÄ za niÄ Å¼ycie? Gdyby byÅa taka koniecznoÅÄ â z pewnoÅciÄ!!! GdzieÅ tam czuwaÅ Wielki Brat, gdzieÅ myÅlano, ukÅadano plany. Ich zadanie byÅo proste âmusieli byÄ gotowi jako broÅ ostateczna, wyrobiona ideologicznie, pewna i niezawodna, jakturecka piechota â janczarzy. I tak podchorÄżych wyższych szkóŠoficerskich postrzegano jako janczarów PRL.Na poczÄtku drogi mundur byÅ dla wielu z nich ostatecznoÅciÄ. Tak byÅo. Nie wiadomo, ilu z nich,w Koszalinie, trafiÅo do Wyższej SzkoÅy Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej imieniaporucznika MieczysÅawa Kalinowskiego z przekonania, z miÅoÅci do munduru i tym podobnychpobudek. Jednego wszak autor jest pewien â poczÄtki wojskowej drogi dla wiÄkszoÅci z nich byÅy podobne: nieudany start na studia, groźba sÅużby w wojsku, o której towówczas krÄżyÅy prawdziwe (nie te dzisiejsze) legendy, przerwane studia, chÄÄ znalezieniasobie miejsca w życiu za wszelkÄ cenÄ, nawet poniżajÄcej ksywy âzlewâ.show more

Product details

  • Paperback | 524 pages
  • Rozpisani.pl
  • Poland
  • Polish
  • 9788394111601