Ismailici Zarys historii

Ismailici Zarys historii

By (author) 

List price: US$21.03

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Ismailici to ugrupowanie muzuÅmaÅskie, które w VIII w. wyodrÄbniÅo siÄ z szyizmu. Przez caÅe stulecia wiadomoÅci o nim czerpano jedynie z relacji wrogich im autorów sunnickich oraz kronik krzyżowców, dlatego nauczanie i praktyki tej spoÅecznoÅci obrosÅy mitami i legendami (opowieÅÄ o asasynach podlegÅych Starcowi z Gór). Odkrycie w pierwszej poÅowie XX w. licznych materiaÅów źródÅowych, zachowanych w prywatnych kolekcjach, nadaÅo nowy wymiar badaniom nad rolÄ i znaczeniem ismailitów w dziejach islamu. F. Daftary, na podstawie rzetelnej analizy naukowej dostÄpnych źródeÅ, przedstawia fascynujÄcy obraz dramatycznej historii tego ugrupowania, w której okresy przeÅladowaÅ i wewnÄtrznych schizm przeplataÅy siÄ z wiekami potÄgi i rozwoju, m.in. przebieg ksztaÅtowania siÄ doktryny, paÅstwo Fatymidów w Afryce PóÅnocnej i Egipcie (X-XII w.), wspólnotÄ perskich wyznawców skupionych wokóŠoÅrodka w twierdzy Alamut (XI-XIII w.), a po jej zniszczeniu proces wyÅaniania siÄ wspóÅczesnych form ruchu (m.in. spoÅecznoÅci chodżów pod przywództwem Aga Khanów). Autor przybliża także skomplikowane i okrywane tajemnicÄ zasady wiary, zwÅaszcza ezoteryzm i oczekiwanie na przyjÅcie mesjasza-mahdiego, oraz omawia twórczoÅÄ wybitnych myÅlicieli ismailickich.Farhad Daftary jest wybitnym badaczem dziejów ruchu ismailickiego i opublikowaÅ wiele znaczÄcych studiów z tej dziedziny, m.in. The Ismailis: Their History and Doctrines oraz The Assasin Legends: Myth of the Ismailis, redagowaÅ także Mediaeval Ismaili History and Thought. Regularnie wspóÅpracuje z Encyclopaedia Iranica i Encyclopaedia of Islam. Obecnie kieruje pracÄ Department of Academic Research and Publications w The Institute of Ismaili Studies w Londynie.Nota o tÅumaczce:Katarzyna Pachniak, arabistka, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kieruje ZakÅadem Arabistyki i Islamistyki WydziaÅu Orientalistycznego UW. Specjalizuje siÄ w zakresie muzuÅmaÅskiej teologii, filozofii i herezjografii, publikujÄc prace z tej dziedziny, m. in. Doktryny ismaâilickie w dzieÅach Al-Kirmaniego. PrzetÅumaczyÅa z arabskiego Al-Ghazali. DoskonaÅa waga. Ratunek przed zabÅÄdzeniem, a z jÄzyka francuskiego i angielskiego wiele wspóÅczesnych prac poÅwiÄconych islamowi, jak: Henry Corbin, Historia filozofii muzuÅmaÅskiej, Abdallah Hammoudi, Pielgrzymka do Mekki, Malcolm C. Lyons, David E.P. Jackson, Saladyn.show more

Product details

  • Paperback | 260 pages
  • 165 x 235 x 15mm | 430g
  • DIALOG
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 8389899914
  • 9788389899910