Inzynieria zarzadzania kryzysowego
28%
off

Inzynieria zarzadzania kryzysowego

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 4 business days
When will my order arrive?

Description

KsiÄżka poÅwiÄcona jest praktycznej problematyce ksztaÅtowania bezpieczeÅstwa różnych systemów prakseologicznych â spoÅecznych, gospodarczych, militarnych, informatycznych. Wszystkie systemy rozpatrywane sÄ w konwencji wielkich systemów, w których obok formalnych struktur systemowych (elementów i relacji) wystÄpuje czynnik ludzki oraz technika i technologia. TreÅci ksiÄżki zostaÅy zredagowane w ukÅadzie 6 rozdziaÅów dotyczÄcych odpowiednio: â podstaw metodologicznych badania wielkich systemów, â identyfikacji i specyfikacji spektrum zagrożeÅ bezpieczeÅstwa, â zarzÄdzania ryzykiem w sytuacjach kryzysowych, â budowy konceptualnego modelu systemu reagowania kryzysowego, â projektowania narodowego systemu bezpieczeÅstwa cywilnego i militarnego, â komputerowego wspomagania podsystemu bezpieczeÅstwa militarnego. PracÄ zamyka aneks zawierajÄcy matematyczny model systemu reagowania kryzysowego, opracowany w ukÅadzie jakoÅciowego modelu opisowego i iloÅciowego modelu decyzyjnego. Wszystkie rozdziaÅy koÅczÄ siÄ przykÅadowymi aplikacjami obrazujÄcymi sposób wykorzystania poszczególnych teorii w dziaÅalnoÅci praktycznej, gÅównie w postaci pewnych procedur, algorytmów i metodyk postÄpowania. Przy pisaniu ksiÄżki zostaÅo wykorzystane holistyczne podejÅcie systemowe bazujÄce na metodach analizy systemowej wspartej narzÄdziowymi procedurami użytkowej sztuki inżynierskiej. ZostaÅa napisana w konwencji monografii akademickiej i jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów różnych kierunków i specjalnoÅci z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeÅstwa, zarzÄdzania kryzysowego a także stosunków miÄdzynarodowych. Zasadniczym walorem ksiÄżki jest innowacyjne, systemowe podejÅcie do kategorii zagrożeÅ, ryzyka i bezpieczeÅstwa rozpatrywane przez pryzmat jakoÅciowo-iloÅciowych metod i narzÄdzi badawczych inżynierii systemowej. Korzystanie z niej nie wymaga gÅÄbszej wiedzy z zakresu nauk ÅcisÅych, a prezentowane modele operujÄ prostymi narzÄdziami analizy formalno-logicznej i ogólnymi technikami heurystycznymi â identyfikacji i klasyfikowania, analizowania i wnioskowania oraz prognozowania zdroworozsÄdkowego.show more

Product details

  • Hardback | 502 pages
  • 170 x 240 x 30mm | 924g
  • Bel Studio
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8389968827
  • 9788389968821