Intuicja Jej sila i slabosc
33%
off

Intuicja Jej sila i slabosc

3.65 (81 ratings by Goodreads)
By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 4 business days
When will my order arrive?

Description

To bardzo dobra i przystÄpnie napisana ksiÄżka dla osób o różnym przygotowaniu. Może zainteresowaÄ zarówno osoby systematycznie studiujÄce wiedzÄ o ludzkim poznawaniu (filozofia, psychologia, socjologia), jak też przedstawicieli wielu różnych zawodów, dziedzin sztuki i literatury, dla których myÅlenie intuicyjne jest niezbywalnym źródÅem twórczoÅci. W ksiÄżce umiejÄtnie przedstawiono dotychczasowe rezultaty badania intuicji. Zapoznajemy siÄ nie tylko z silnymi stronami intuicji, ale także z warunkowanymi przez niÄ bÅÄdami. NiewÄtpliwym walorem ksiÄżki jest rozlegÅoÅÄ zawartej w niej wiedzy o różnych formach i prawdopodobnych mechanizmach intuicyjnego poznawania. W ramach takiego sposobu prezentacji materiaÅu intuicja nabiera cech procesu przenikajÄcego wszystkie procesy umysÅowe czÅowieka, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawÄ. Prawie każdy akt rozumienia zawdziÄczamy intuicji. OryginalnoÅÄ naszych ocen i wypowiedzi również w dużym stopniu zależy od intuicji. Wszystko, co niewyrażone, niewypowiedziane tkwi w naszych umysÅach jest znacznie bogatsze i bardziej zÅożone niż to, co udaje siÄ nam uporzÄdkowaÄ i zakomunikowaÄ w standardowy sposób. Z tego wÅaÅnie wzglÄdu wiedza o intuicji ma coraz wiÄksze znaczenie, które bÄdzie wzrastaÅo w przyszÅoÅci. Z recenzji prof. CzesÅawa S. NosalaCzy każdy z nas posiada zdolnoÅci intuicyjne? Czy je wykorzystuje? Czy warto siÄ kierowaÄ przeczuciami? David G. Myers, psycholog spoÅeczny i propagator wiedzy psychologicznej zebraÅ w swojej ksiÄżce to, co psychologia ma do powiedzenia na temat intuicji. Ukazuje różne formy i prawdopodobne mechanizmy intuicyjnego poznawania. Dowodzi zarówno siÅy intuicji jak i jej sÅaboÅci. Pisze, że "intuicja - nasza bezpoÅrednia, natychmiastowa wiedza poprzedzajÄca racjonalnÄ analizÄ - ma jednoczeÅnie zdumiewajÄcy potencjaÅ i stanowi zaskakujÄce niebezpieczeÅstwo". Myers oddziela rzeczywistoÅÄ od iluzji, pokazujÄc zastosowania intuicji w sporcie, ekonomii, polityce doborze kadr, maÅżeÅstwie i pracy terapeutycznej. KsiÄżka jest równie fascynujÄca, jak jej temat."Charaktery", SierpieÅ 2004show more

Product details

  • Paperback | 470 pages
  • 125 x 195 x 25mm | 452g
  • MODERATOR
  • BIBLIOTEKA MODERATORA
  • Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8392020715
  • 9788392020714

Rating details

81 ratings
3.65 out of 5 stars
5 21% (17)
4 38% (31)
3 27% (22)
2 12% (10)
1 1% (1)
Book ratings by Goodreads
Goodreads is the world's largest site for readers with over 50 million reviews. We're featuring millions of their reader ratings on our book pages to help you find your new favourite book. Close X