I'm Sorry

I'm Sorry

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 1 business day
When will my order arrive?

Description

Pierwsze albumowe opracowanie twórczości Oskara Dawic­kiego – jed­nego z naj­bar­dziej niezwykłych pol­skich artystów współczesnych. Z wykształcenia malarz, z prak­tyki per­for­mer i post­kon­cep­tualista, a z prze­konania fatalista, stał się w ostat­nich latach bohaterem biograficz­nej powieści (Łukasz Gor­czyca, Łukasz Ron­duda, “W połowie puste“, 2010), a przede wszyst­kim głośnego i nagradzanego filmu fabular­nego “Performer” (reż. Łukasz Ron­duda, Maciej Sobieszczański, 2015), w którym sam zagrał tytułową rolę. Książka jest pierwszą tak obszerną prezentacją dorobku Dawic­kiego. Oprócz fotograficz­nej dokumen­tacji prac i per­for­mansów prezen­tuje również fotosy z planu “Performera”, całość w efek­tow­nej, albumowej formie z wieloma całostronnicowymi i dwustron­nicowymi zdjęciami. Autor­ski wstęp napisany przez artystę przy­daje publikacji charak­teru książki artystycz­nej, a właściwie kolej­nego, nie­codzien­nego per­for­mansu. Dodat­kowo, wszyst­kie publikowane zdjęcia zostały opatrzone szczegółowymi objaśnieniami wprowadzającymi za kulisy twórczości Dawickiego. Dofinan­sowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzic­twa Narodowego.show more

Product details

  • Hardback | 172 pages
  • 230 x 310 x 13mm | 870g
  • Produzioni Nero
  • Roma, Italy
  • Polish
  • 8393824419
  • 9788393824410