IZinganekwane Engazixoxelwa Ngugogo

IZinganekwane Engazixoxelwa Ngugogo

By (author) 

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Kunoma yimuphi umuzi e-Afrika kukhona umxoxi wezindaba noma izinganekwane. Ukuxoxa lokhu ngeke kuthathwe ngokuthi sekungumsebenzi wakhe umuntu. Emini angaba ngugogo nje, noma uthisha, noma umlimi noma umthungi. Kodwa kusihlwa uhlala eduze komlilo, azungezwe yizingane ezincane, nabangani bakhe abadala, nomakhelwana noma izihambi, bese exoxa ukuthi kwakunjani endulo umhlaba usemusha, ngenkathi umuntu esengumzingeli nomqoqi wokudla kwasendle, izilwane lezi zisatholakala ziwuvanzi endle kulo lonke leli zwekazi. Izinganekwane lezi zilungele abadala nabancane, kodwa kuvame ukuba yizingane eziye zizwakale sezisho ngazwi linye zithi: "Siyakucela Gogo, hlala phansi usixoxele inganekwane." Uma ngabe akaxakekile kakhulu ngemisebenzi efana nokupheka, nokulungisa indlu noma ikhaya, uyavuma. Useyohlala esihlalweni sakhe noma ecansini, engaphansi kwezinkanyezi, acimeze abuyise lezo zinganekwane naye ayezixoxelwa nguninakhulu eseyintombazanyana. Kancane kancane, ubuso bakhe buyobonakala sebuqhakaziswa ngumlilo, eseqala ngalawo mazwi bonke abathanda ukuwezwa athi: "Kwesukesukela..."
show more

Product details

  • Paperback
  • 172 x 235mm | 397g
  • The Penguin Group (SA) (Pty) Ltd
  • Parklands, South Africa
  • Zulu
  • 0143025902
  • 9780143025900

Looking for beautiful books?

Visit our Beautiful Books page and find lovely books for kids, photography lovers and more. Shop now .