Hledání ultra

Hledání ultra

3.9 (6,857 ratings by Goodreads)
By (author) 

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Záznam o jednom z nejúžasnÄjších a nejvíce inspirujících pÅíbÄhů osobní promÄny v průbÄhu krize stÅedního vÄku. V Åíjnu 2006, den pÅed svými ÄtyÅicátými narozeninami si Rich Roll uvÄdomil, jaká budoucnost ho s nejvÄtší pravdÄpodobností Äeká. S více jak 20 kg nadváhy nebyl schopen vyjít schody bez pÅestávky. Bylo mu jasné, že sedavý způsob života si ho zcela podmanil. VÄtÅ¡ina z nás by na nÄco takového pÅestala okamžitÄ myslet. Rich naopak zaÄal zcela jinak jíst, pÅeÅ¡el pÅedevším na rostlinnou stravu, a zbavil se pÅebyteÄného tuku. SouÄasnÄ zaÄal pravidelnÄ sportovat a v průbÄhu nÄkolika mÄsíců se z typického ÄlovÄka stÅedního vÄku stala vytrvalostní maÅ¡ina. Když si jednoho rána, po tÅímÄsíÄním tréninku, Å¡el Rich zabÄhat a zjistil, že ubÄhl skoro maraton, pochopil, že by mohl zaÄít závodit. Po dvou letech se již pohyboval mezi nejlepšími triatlonisty a nakonec zvítÄzil v proslulém závodÄ EPIC5 (pÄt závodů Ironman v jednom týdnu na Havaji). KromÄ praktických rad pro nÄkoho, kdo by chtÄl také projít podobnou osobní transformací, se dozvídáme i podrobnosti ze života Riche Rolla â jaké tÄžkosti si musel prožít v dÄtství a jak poznamenal jeho dospívání boj s alkoholem. V každém pÅípadÄ jde o výjimeÄný portrét ÄlovÄka, který díky své pevné vůli dosáhl až ke hvÄzdám. Pomáhá posunout hranice naÅ¡ich možností a urÄitÄ ÄtenáÅe správnÄ ânakopneâ.show more

Product details

  • Loose-leaf | 256 pages
  • Mladá fronta
  • Czech
  • 9788020429902
Book ratings by Goodreads
Goodreads is the world's largest site for readers with over 50 million reviews. We're featuring millions of their reader ratings on our book pages to help you find your new favourite book. Close X