Hizmet
36%
off

Hizmet

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

KsiÄżka opowiada o wspóÅczesnym fenomenie spoÅecznym, znanym pod wieloma różnymi nazwami: Ruch Wolontariuszy, Ruch PosÅugi, Hizmet. Ruch ten jest również czÄsto okreÅlany przez badaczy i dziennikarzy jako Ruch Gülena, wywodzÄc swÄ nazwÄ od nazwiska muzuÅmaÅskiego uczonego Fethullaha Gülena, który tÄ inicjatywÄ zainspirowaÅ. Ruch powstaÅ w latach 70. XX wieku w Turcji jako oparta na wierze idea poprawy możliwoÅci edukacyjnych, nastawiona na spoÅecznoÅci lokalne. Od tego momentu rozrosÅa siÄ do rozmiarów ponadnarodowego ruchu edukacyjnego, miÄdzykulturowego oraz miÄdzywyznaniowego. LiczbÄ czÅonków Ruchu Gülena szacuje siÄ dziÅ na kilka milionów. Hizmet ustanowiÅ na wszystkich kontynentach trwaÅe i cieszÄce siÄ zaufaniem instytucje (różnego rodzaju, lecz w przeważajÄcej wiÄkszoÅci sÄ to szkoÅy), ujawniajÄc tym samym zdolnoÅÄ opartego na islamie ruchu do mobilizacji ogromnej rzeszy ludzi wyznajÄcych wartoÅci religijne â nie tylko w celu zaakceptowania, ale również i umiÅowania sekularnego, pluralistycznego i demokratycznego Åadu spoÅecznego oraz politycznego. Ostatnimi laty Hizmet przyciÄgnÄÅ duÅ¼Ä uwagÄ Årodowisk uniwersyteckich. Celem ksiÄżki jest zgromadzenie i przedstawienie wniosków z wiÄkszoÅci akademickich opracowaÅ w sposób przystÄpny dla laików bÄdź osób niebÄdÄcych specjalistami w tej dziedzinie. Dr Ãetin, który definiuje Ruch Gülena z perspektywy socjologicznej, twierdzi, że Ruch od dwóch czy trzech pokoleÅ siÄga gÅÄbi âislamu bez granicâ. Swoje zasady wcieliÅ w życie siÅÄ wiary, miÅosierdzia, sensu przynależnoÅci oraz dialogu miÄdzywyznaniowego. Dr Ãetin zaoferowaÅ Åwiatu religii obowiÄzkowÄ lekturÄ historycznych proporcji.Coval B. MacDonald â emerytowany profesor psychologii i religiiMuhammed Ãetin zdobyÅ tytuÅ doktora socjologii na Uniwersytecie w Derby. PracowaÅ jako wykÅadowca, zastÄpca rektora oraz doradca ministerialny w Turkmenistanie w latach 1992â1997. NauczaÅ również na uczelniach w Teksasie, Houston oraz na East Stroudsburg w Pensylwanii w latach 2003â2011. ByÅ dyrektorem Instytutu Dialogu MiÄdzywyznaniowego w Stanach Zjednoczonych w latach 2002â2008 oraz organizowaÅ i przemawiaÅ na wielu konferencjach dotyczÄcych dialogu wyznaÅ i dziaÅalnoÅci miÄdzykulturowej. Przez kilka lat pisaÅ również felietony dla miÄdzynarodowego dziennika "Todayâs Zaman" wydawanego w Turcji.show more

Product details

  • Paperback | 196 pages
  • 165 x 235 x 10mm | 330g
  • Rozpisani.pl
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8394073352
  • 9788394073350