Historický lexikon obcí České republiky 1869 - 2005 (I.,II.)

Historický lexikon obcí České republiky 1869 - 2005 (I.,II.)

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Český statistický úřad navázal na unikátní historické dílo statistické literatury (Retrospektivní lexikon obcí 1850 -1970) a po třiceti letech vydává Historický lexikon obcí České republiky 1869 - 2005.
Historický lexikon obcí zachycuje dlouhodobý vývoj osídlení na našem území v členění podle krajů, okresů, obcí a jejich částí podle uspořádání k 1. lednu 2005. Je rozdělen do dvou svazků.
Těžištěm prvního svazku Historického lexikonu je tabulková část, kde je uveden počet obyvatel a domů zjištěný během jednotlivých sčítání lidu, prováděných zpravidla v desetiletých intervalech od roku 1869 do roku 2001, a to za 6 248 obcí a 11 475 jejich částí. Současně je tato část doplněna informací o prvé historické zmínce za každou obec, resp. část obce a údajem o výměře obce v hektarech.
Tyto informace poskytují přehled o vývoji osídlení v jednotlivých obcích a jejich částech v posledních téměř 140 letech.
Druhý svazek zachycuje v obsáhlém rejstříku vývoj názvů veškerých obcí a částí obcí, které se na našem území vyskytly od roku 1869 do roku 2005 a byly zaznamenány v použitých pramenech, vč. jejich příslušnost k vyšším územně-správním celkům v jednotlivých obdobích.
Celkem je v textové části uvedeno v abecedním pořadí 28853 hesel pro 18880 sídelních jednotek. Seznam názvů zahrnuje i pojmenování dávno zaniklá, či dnes již nepoužívaná, dobu vzniku nebo zániku samostatné územní jednotky, změny jejího názvu, současnou existenci.
Historický lexikon je obohacen nejen podrobným přehledem historických pramenů, ale i mnoha doprovodnými statěmi a přehledy, např. o vývoji územní organizace veřejné správy od poloviny 19. století do roku 2005, či přehledem o historických městech na území České republiky (nejstaršími doloženými městy na našem území jsou Cheb - rok 1204, Bruntál - rok 1213 a Uničov - rok 1213).
Zajímavé údaje přinášejí seznamy 50 největších měst z každého sčítání lidu, počínaje rokem 1869. Čtenář se např. dozví, že Ústí nad Labem bylo v roce 1869 až 16. největším městem a mělo pouze 10933 obyvatel (více obyvatel v tomto roce měla města jako Šternberk, Cheb, Kutná Hora nebo Varnsdorf), nebo že čtvrtým největším městem v roce 1900 byl Žižkov s 59236 obyvateli (na pátém místě v tomto roce byly Královské Vinohrady, na šestém Smíchov).
Historický lexikon dokumentuje historii a současnost naší země. Představuje zatím nejúplnější a relativně nejspolehlivější informační zdroj o historickém vývoji osídlení našeho území mezi lety 1869 - 2005. Může se tak stát významným novým pramenem poznání a informací jak pro pracovníky státní správy a samosprávy, pro obecní kronikáře, pro vědecké instituce, tak i pro širokou veřejnost.
show more

Product details