Himlauret Eller Det Profetiska Ordet

Himlauret Eller Det Profetiska Ordet

By (author) 

List price: US$22.39

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Utdrag: ...valdige pa jorden," "den valdige jagaren," 1 Mos. 10:8, 9. Han pastas dock hafva kallat den Babil, hvilket betyder Guds. port, men att detta namn efter tungomalsforbistringen blef andradt till Balal eller Babel, hvilket betyder forbistring. Det var i forntiden bekant for sina vallar, jernportar och hangande tradgardar, som voro de storsta ibland konstens under. Med de sju berg, pa hvilka qvinnan sitter, menas utan tvifvel de sju stora verldsstader, som understodja henne och hvilka gora, att hon kan "sitta som en drottning" ofver de andra, Uppb. 18:7. Stader byggas vanligen pa berg for sundhetens skull, och det ar nog icke svarare att finna ett berg i hvardera af dessa sju stader an sju berg uti en stad. I Jerusalem kan man rakna till sju berg, sasom vi namnde, men nar ordet berg begagnas om Jerusalem, anvandes alltid endast Sions berg, emedan konungaborgen var byggd pa den. Likasa "Samarias berg," Amos. 6:4, "Esaus berg," Obadja v. 19. Det ar dock icke sa sakert, att vi absolut maste halla oss till det bokstafliga utaf ett ord, som sa allmant begagnas som ett uttryck for en tanke. Ordet "lammet" begagnas sa ofta i Uppenbarelseboken, men hvar och en vet af andra bibelbocker, hvad dermed forstas. "Lammet, som ar midt for tronen," heter det. Det behofs ingen forklaring. Likasa begagnas ordet berg bestandigt sasom ett uttryck for styrka. "Eho du ar, du stora berg ..., till slattmark skall du varda," Sak. 4:7. "Bygga huset pa berget," Luk. 6:48. David sager ju, att Herren ar hans klippa, Ps. 18:3. "Pa denna klippa skall jag bygga min forsamling," sade Herren till Petrus. Eftersom det nu sages, att dessa sju hufvud aro sju berg och sju konungar, blir val lattast att fatta bergen sasom uttryck for dessa konungars fasta riken eller hufvudstader med dess konungsborgar. Nar qvinnan sages sitta pa de sju bergen, ar det ju enklast att forsta det om sju stader, uti hvars konungaborgar sju...
show more

Product details

  • Paperback | 66 pages
  • 189 x 246 x 4mm | 136g
  • United States
  • Swedish
  • black & white illustrations
  • 1236706544
  • 9781236706546